خانه / تاریخ پزشکی / سوم آذر (‪ ۲۴‬نوامبر) ، در چنين روزي “هيديو ناگوچي”، باكتري شناس ژاپني به دنيا آمد.

سوم آذر (‪ ۲۴‬نوامبر) ، در چنين روزي “هيديو ناگوچي”، باكتري شناس ژاپني به دنيا آمد.

سوم آذر برابر با ‪ ۲۴‬نوامبر ‪ 2007‬است. ‪ 131‬سال پيش در چنين روزي “هيديو ناگوچي”، باكتري شناس ژاپني به دنيا آمد. ناگوچي، براي نخستين بار محيط كشت خالصي از “ترپونما پاليدوم” (اسپيروكت عامل بيماري سيفيليس) را به دست آورد.

سيفيليس، يك بيماري آميزشي مسري است و عامل آن ترپونما پاليدوم بوده كه باعث تخريب گسترده بافتي مي‌شود.

سيفيليس، با عنوان (مقلد بزرگ) شناخته شده‌است، زيرا علايم آن، شبيه بسياري از بيماري‌هاي ديگر است.

اين بيماري، دستگاه تناسلي، پوست و دستگاه عصبي مركزي را درگير مي‌كند.

سيفيليس، بصورت مادرزادي و يا از طريق تماس آلوده جنسي بروز مي‌كند.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل