سوم آذر (‪ ۲۴‬نوامبر) ، در چنین روزی “هیدیو ناگوچی”، باکتری شناس ژاپنی به دنیا آمد.

سوم آذر برابر با ‪ ۲۴‬نوامبر ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۳۱‬سال پیش در چنین روزی “هیدیو ناگوچی”، باکتری شناس ژاپنی به دنیا آمد. ناگوچی، برای نخستین بار محیط کشت خالصی از “ترپونما پالیدوم” (اسپیروکت عامل بیماری سیفیلیس) را به دست آورد.

سیفیلیس، یک بیماری آمیزشی مسری است و عامل آن ترپونما پالیدوم بوده که باعث تخریب گسترده بافتی می‌شود.

سیفیلیس، با عنوان (مقلد بزرگ) شناخته شده‌است، زیرا علایم آن، شبیه بسیاری از بیماری‌های دیگر است.

این بیماری، دستگاه تناسلی، پوست و دستگاه عصبی مرکزی را درگیر می‌کند.

سیفیلیس، بصورت مادرزادی و یا از طریق تماس آلوده جنسی بروز می‌کند.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل