خانه / تاریخ پزشکی / چهارم آذر (‪ ۲۵‬نوامبر‬) ، در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۱۳‬لوييس توماس” پزشك، محقق و مدرس آمريكايي به دنيا آمد.

چهارم آذر (‪ ۲۵‬نوامبر‬) ، در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۱۳‬لوييس توماس” پزشك، محقق و مدرس آمريكايي به دنيا آمد.

چهارم آذر برابر با ‪ ۲۵‬نوامبر ‪ 2007‬است. در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۱۳‬لوييس توماس” پزشك، محقق و مدرس آمريكايي به دنيا آمد. به رغم اينكه رشته تخصصي توماس، ايمني شناسي بود، ولي او به مباحث گسترده‌اي از زيست شناسي علاقه نشان مي‌داد.

او در كتاب خود تحت عنوان “زندگي يك سلول” بر مشابهت‌هاي زندگي بشر و دنياي ميكروسكوپي تاكيد مي‌كند.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل