خانه / اخبار اجتماعي / آیا کودکان دچار صرع می توانند به مدرسه بروند؟(ویژه والدین و اولیای مدارس )

آیا کودکان دچار صرع می توانند به مدرسه بروند؟(ویژه والدین و اولیای مدارس )

آیا کودکان دچار صرع می توانند به مدرسه بروند؟

۸۴۵۶۴۱۳۵۱۳۵.jpg
مي دانيم مدرسه در زندگي بچه ها نقش حساس و مهمي دارد و اين عجيب نيست که خانواده هاي داراي فرزند مبتلا به صرع راجع به آن سئوالات فراوان داشته باشند . همچنين اولياي مدرسه که در زمان عدم حضور والدين مسئوليت اين بچه ها را بعهده دارند .


به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از انجمن صرع ایران ، هر کس با فرزند شما سروکار دارد ، از راننده سرويس گرفته تا معلم و ناظم مدرسه مي بايستي اطلاعاتي راجع به مشکل فرزند شما داشته باشد .
سئوال اين است يا مدرسه بايد راجع به صرع دانش آموز مبتلا اطلاع داشته باشد ؟
اگر به سلامت فرزند خود اهميت مي دهيم حتماً بايستي اطلاعات درستي را به اولياي مدرسه بدهيم .
بي توجهي به اين موضوع با عدم اهميت اولياي مدرسه به مشکل صرع دانش آموزان مبتلا مي تواند خطرساز باشد.
بديهي است اطلاعات درست و علمي اولياي مدرسه راجع به صرع در عکس العمل آنها در زمان حمله مي تواند کمک مؤثري باشد . چه در جهت درمان کمکهاي اوليه و چه در جهت تشخيص به موقع و جلوگيري از عوارض بعدي .
در اينجا ضمن تأکيد بر آموزشهاي اوليه اولياي مدرسه راجع به اختلال صرع توضيح مختصري راجع به نحوه اطلاع رساني والدين به مدرسه و گزاش مشکلات فرزند مبتلا به صرع را ارائه مي دهيم .
دقيقاً چه نکاتي را مدرسه بايد راجع به دانش آموز مبتلا به صرع بداند ؟
ابتدا مي بايستي سطح اطلاعات اولياي مدرسه را راجع به اين اختلال ارزيابي کرد . اگر اطلاعات در سطح قابل قبول نيست بهتر است از پايه نکات اصلي را بطور کلي در مورد اختلال صرع توضيح و آموزش داد و سپس راجع به مشکل خاص دانش آموز مبتلا خانواده بيمار مي بايستي اطلاعات ذيل را در اختيار مدرسه بگذارند يا به عبارتي مدرسه بايد اين اطلاعات را از والدين براي هر دانش آموز مبتلا به صرع بداند .
صرع دانش آموز مبتلا چگونه است ؟ ( چگونگي حملات فرد مبتلا را بيد پرسيد )
يا حمله صرع اين دانش آموز قبل از اينکه آغاز شود علائم خبردهنده و هشداردهنده دارد ؟  اگر دارد آن علائم چيست ؟
حمله تشنجي چه مدت طول مي کشد ؟
فرد مبتلا چه مدت زمان براي برگشت به حال عادي پس از حمله نياز دارد . به عبارتي چه مدت بعد از حمله بايد استراحت کند ؟
چه اقدامات کمکي اوليه هنگام حمله نياز دارد ؟
چند بار حمله در هفته يا ماه رخ مي دهد ؟
عوامل مستعدکننده يا ايجادکننده اي که احتمالاً موجب حمله مي شود در مورد دانش آموز مذکور کدامند ؟
آيا دانش آموز مبتلا ، دارويي مصرف مي کند ؟ يا در روز چند قرص بايد بخورد ؟ اطلاعات کافي راجع به چگونگي مصرف دارو در مدرسه را بايستي اولياي مدرسه بدانند .
همچنين بهتر است عوارض داروهاي مصرفي را نيز به اولياي مدرسه هشدار داد و مي بايستي از چگونگي آن اطلاع داشته باشند .
چه عکس العملي را والدين هنگام حمله از اولياي مدرسه انتظار دارند ؟ يا دانش آموز را به خانه برگردانند ، به اورژانس انتقال دهند ،‌با پزشک تماس بگيرند و يا صبرکنند تا به حال اوليه برگشته و سپس به کار خود ادامه دهد ؟
همچنين لازم است والدين اگر اطلاعاتي راجع به نحوه تحصيل فرزند خود دارند و به توصيه پزشک معالج محدوديتهايي را براي نوع درس و فعاليت فيزيکي بايستي انجام گيرد در اختيار مدرسه گذارند . در واقع هر گونه مراقبت و نظارتي که توصيه شده است در اختيار اولياي مدرسه قرار دهند .
اطلاعات لازم راجع به صرع را والدين يا اولياي مدرسه از کجا بدست آورند ؟
در تمام دنيا دادن اين اطلاعات بعهده انجمن صرع است . خوشبختانه در کشور ما نيز پس از تأسيس انجمن صرع مي توان اطلاعات لازم را از انجمن بطريق حضوري ، مشاوره ، مکاتبه اي و پستي بدست آورد . بديهي است انجمن صرع ايران وظيفه دارد به پرسشهاي شما پاسخ دهد و در يافتن آنها به شما کمک نمايد .
دارو و مدرسه
اگر دانش آموزي مي بايست در بين روز دارو مصرف کند چه تصميمي مي گيريد ؟ مسئوليت مصرف دارو را بعهده خود دانش آموز بايد گذاشت و يا بعهده مدرسه يا والدين ؟
در مواردي دانش آموز از هر نظر توان پذيرش مسئوليت مصرف داروي خود را دارد که در اين صورت بعهده خود اوست و گاه مدرسه مانند والدين اين مسئوليت را مي پذيرد و محلي براي نگهداري داروها داشته و سروقت داروها را به دانش آموز مي دهد . اما در هر حال امکان فراموش شدن دوز مصرفي ميان روز وجود دارد و گاه ممکن است دانش آموز داروي خود را نخورد . بهترين راه در اين موارد مشاوره با پزشک مربوطه است تا شايد داروها را طوري تنظيم نمايد که نيازي به مصرف دارو در بين روز و در مدرسه نباشد و يا احياناً بتوان پس از برگشت از مدرسه دارو را مصرف نمود .
ورزش در مدرسه
براي آنکه بخواهيم فرزند ما فعاليتهاي ورزشي را بخوبي و کامل انجام دهد مي بايستي به سه عامل اصلي توجه کنيم. اين عوامل براي همه فعاليتهاي دانش آموزان در مدرسه و در خانه اهميت دارد .
طبيعت و فرم نوع فعاليت ورزشي
طبيعت و نوع صرع دانش آموز
مراقبت در دسترس و امکانات موجود
توجه به ميزان خطرات فعاليتهاي ورزشي و اينکه تا چه حد صرع فرزند شما مي تواند آن خطرات را افزيش دهد و همچنين توجه به ميزان و سطح مراقبت مي تواند اين خطرات را کاهش دهد .
اگر به موارد فوق توجه شود و به مورد اجرا گذاشته شود در واقع شما به حلا مسئله بطور علمي پرداخته ايد .
مي توان موارد فوق را با معلم ورزش و والدين در ميان گذاشت و براي فعاليت مناسب ورزشي و ممکن تصميم گيري نمود .
براي مثال ممکن است شما تصميم بگيريد که ورزش ژيمناستيک در ارتفاع بالا براي فرزند شما مناسب نيست اما همين ورزش در روي زمين و در يک سطح و باحضور مراقبين مخصوص براي فرد مصروع اشکالي ندارد و يا مثلاً همه ورزشها بطور تنها و با مراقبت قابل اجرا مي باشند .
اما بايد به ياد داشته باشيدکه اگر فرزند شما تنها در جايي باشد که عده اي مراقب او باشند احتمال صرع برايش بيشتر از زماني است که در کنار ديگر دانش آموزان و در جمع باشد .
اين نکات را مي توان براي ديگر فعاليتهاي غيرورزشي نيز بکاربرد .

۸۴۸۶۴۶۵۱۶۵.jpg
صرع و ضعف تحصيلي
علل متفاوتي براي ضعيف بودن درس يک دانش آموز مصروع وجود دارد و همه آنها مربوط به مشکل صرع آنها نيست . براي اطمينان از علت افت تحصيلي فرزند خود بايد بدقت به نکات بسياري توجه کرد .
اگر مطمئن هستيد که صرع عامل افت تحصيلي فرزند شماست . پس نکات زير را بدقت بررسي و مورد مطالعه قرار دهيد ؛
تنفر از مدرسه بعلت رنج و مشکلي  که دانش آموز مصروع در بين بچه هاي ديگر احساس مي کند .
تصور خانواده و اولياي مدرسه از اينکه دانش آموز مصروع بعلت حمله صرع نمي تواند پيشرفت تحصيلي داشته باشد .
حملات صرع متناوب و زياد از هرنوع ، بخصوص صرع نوع ابسنس که اغلب تشخيص داده نمي شود يا توقف شناخت موقتي که بعلت اختلال الکتريکي گذرا در مغز رخ مي دهد و فقط با E.E.G يا B.M ( نقشه برداري مغز ) مشخص مي شود که خوشبختانه نويسنده در اين مورد تحقيقات مفصلي راجع به اختلالات ناپيدا در کار مغز انجام داده است و از طريق نقشه برداري مغز بسياري از مشکلات تحصيلي دانش آموزان تشخيص داده شده و درمان شده اند .
آسيب به مغز حتي خيلي جزيي که ممکن است فقط بخش مربوط به يادگيري را تحت تأثير قرار دهد مانند بخش مربوط به خواندن
عوارض دارويي ضدصرع ( که البتهت خيلي شيع نيست ) و بيشتر بصورت منگي و گيجي ، کاهش حافظه و ضعف تمرکز خود را نشان ميد هد . شما مي بايستي تمامي اين موارد را با اولياي مدرسه در ميان بگذاريد تا موردي که بيشتر اهميت دارد و در ضعف تحصيلي فرزند شما تأثير دارد بيايد. ممکن است بيشتر از يکي از موارد بالا در افت تحصيلي فرزند شما مطرح باشد اما خوشبختانه همه آنها قابل حل است و بخشي از آنها را با مشورت تخصصي با پزشک مربوطه مي بايستي حل کنيد .
صرع – رفع تکليف و تنبلي
گاه بچه هاي مصروع از صرع خود بعنوان يک بهانه براي رفع تکليف و در رفتن از زيردرس خواندن سوء استفاده مي کنند . به بهانه صرع گاه خانواده و معلم خود را گول مي زنند تا بدليل انجام ندادن تکليف سرزنش نشده و تنبيه نشوند . مثلاً مواردي چون انجام ندادن تکاليف شب ، عذرآوردن براي تميزنکردن اتاق خود يا نشستن دست و صورت و غيره . بايد توجه داشت که بچه مبتلا به صرع از اين نظر هيچ فرقي با ديگر بچه ها ندارد و مي بايستي از او انتظار داشت که وظايف خود را انجام دهد و عذري نياورد .
اما با اينحال بعضي دروس هستندکه ممکن است موجب افزيش اضطراب دانش آموز شده و ترس از وقوع حمله را افزيش دهند . در اين موارد مي بايستي آموزش مقابله با استرس و يا پرهيز از موارد استرس زا را به فرزند خود بياموزيد و سعي کنيد بجاي روحيه شکست در مقابل مشکلات و رنج به آنها راه تطابق را بياموزيد .
صرع و امتحان
معمولاً مورد خاصي پيش نمي آيد و دانش آموز دچار صرع مانند ديگر دانش آموزان قادر به گذراندن امتحانات خود مي باشد . در مواردي که حمله صرع هنگام امتحان رخ دهد خوب قضيه فکر مي کند و قطعاً اولياي مدرسه اين مورد را در محاسبه نمره در نظر مي گيرند .
مواردي که حملات صرع و کاملاً تحت کنترل نمي باشد لاز است پزشک متخصص توضيحات لازم را در اختيار اولياي مدرسه گذاشته و در مورد وضعيت و شريط امتحان به آنها توضيح دهد .
صرع و مدرسه استثنايي
معمولاً اين موضوع مورد توجه خانواده هايي است که داري فرزند مبتلا به صرع شديد و با کنترل ضعيف مي باشند .
تجربه ما اينست که قاعدتاً نبايد مشکلي پيش آيد و اکثر فرزندان دچار صرع مي توانند بخوبي در ميان ديگر دانش آموزان و در مدارس معمولي به تحصيل بپردازند . اما اگر بپرسيد چه مدرسه اي براي فرزند شما بهتر است بايد بگوييم که تحصيل در مدرسه عادي را توصيه مي کنيم . اما گاه پيش مي آيد که فرزند دچار صرع نياز به آموزش بطور خاص دارد و در اين موارد با روانشناسان امور تربيتي نيز مي بايست مشورت نمود . در مواردي مي بينيم که دانش آموز دچار صرع در مدرسه استثنايي موفق تر است و بهتر مدارج تحصيلي را طي مي کند .

 همچنین اولیای مدارس باید از مسائل زیر اطلاع دقیق داشته باشند:

تشخيص تشنج
در نظر يك فرد ناآشنا , تشنج ابسانس ( صرع كوچك) در اطفال به راحتي با يك خيرگي معمولي اشتباه گرفته ميشود. اوليا مدرسه كه اين نوع از تشنج را نمي شناسند ، ممكن است نتيجه گيري نادرستي در مورد كودكان مبتلا به اين حمله داشته باشند. از طرفي چون اين حملات بسيار زياد تكرار مي شوند، ميزان اطلاعات درسي كه كودك آن را ياد نميگيرد، قابل توجه خواهد بود وبرخي از معلمها متوجه عدم پيشرفت مورد انتظاركودك نمي شوند. تشنج هاي حركتي مانند صرع بزرگ به راحتي قابل تشخيص هستند اما اگر معلم اطلاعات لازم را دارا نباشد، منجر به اختلالات جدي در كنترل كلاس گرديده و اين مسئله شديدا” به ضرر كودك مصروع است .آموزگاراني كه به دليل عدم آگاهي و شناخت نسبت به حملات تشنجي، دچار وحشت ميشوند، خود بخود موجبات سرايت اين ترس و وحشت را به ساير دانش آموزان كلاس فراهم ميسازند.از طرفي به دليل عدم توانائي در ايجاد شناخت براي كودكان ديگر نسبت به اين نوع حملات، سهوا” باعث ايجاد مشكلات ارتباطي بين بيمار مصروع و هم كلاسي هايش ميشوند. عدم شناخت در تظاهرات وسيع و متنوع صرع ناشي از درگيري منطقه گيجگاهي مغز،ميتواند باعث تفسير غلط حملات به عنوان اختلال رفتاري شود و طبيعتا” عواقبي كه متوجه كودك ميشود ، مشخص است .

اطلاع از داروهاي ضد تشنج
داشتن اطلاعات مناسب و حتي ابتدائي از داروهاي ضد تشنج ، خصوصا” از عوارض جانبي آنها ، معلم را آماده ميكند تا به كودك مصروع آموزش دقيق تر و بيشتري را ، كه كودك مبتلا نياز به آن دارد، بدهد. به منظور افزايش فرصت هاي آموزش كودكان مصروع ، معلمان بايستي اطلاعات و مهارتهاي علمي خود را در زمينه صرع افزايش داده و برنامه هاي تربيتي معلمان در اين زمينه در دوره هاي آموزشي آنان گنجانده شود.

چگونگي برخورد با تشنج در مدرسه
صرع حملاتي را ايجاد ميكند كه تفاوتهاي فاحشي بين انواع آن در شكل ظاهري ، تاثير روحي كودك و نحوه برخورد با آن دارند كه به هر كدام بطور مختصر اشاره ميشود:
1- صرع ابسانس(صرع كوچك) :
اين نوع از صرع باعث ايجاد عدم شناخت گذرا و بسيار كوتاه مدت (چند لحظه و حداكثر چند ثانيه) بدون از دست رفتن تعادل و سقوط روي زمين ميگردد. در حقيقت كودك دچار حالت خيرگي و پلك زدن چند ثانيه اي ميشود و بعد بلافاصله ادامه كار قبلي خود را انجام ميدهد كه اين حملات ميتواند در طول روز بسيار زياد باشد .
    •   نحوه برخورد:
بايد به كودك آرامش و اطمينان داده و به او كمك نمائيد تا نكات كليدي درس را حفظ كند و ضمنا” هر چه سريعتر به پزشك متخصص ارجاع شود.
2- صرع كانوني ساده :
منشا اين نوع صرع ها محدود به يك قسمت از مغز ميباشد و در آن هوشياري از بين نمي رود و تظاهر آن نیز ميتواند حسي( لامسه , بينائي , شنوائي ) يا حركتي در قسمتي از بدن باشد.
     •   نحوه برخورد:
تا اتمام حمله، به كودك (خصوصا” اگر ترسيده و يا گيج به نظر ميرسد) آرامش و اطمينان دهيد.
 3- صرع كانوني پيچيده :
اين نوع از صرع ، رفتار هاي خودكار وسيعي را ميتواند ايجاد نمايد و هوشياري در آن تغيير مي كند (بيمار گيج و منگ به نظر ميرسد و به تحريكات محيطي پاسخ نمي دهد و يا بصورت محدود و ابتدائي پاسخ ميدهد) و معمولا” حملات 1الي2 دقيقه بطول مي انجامد اما گيجي و احساس منگي ممكن است طولاني باشد. بعد از اتمام حمله نيز، كودك وقايع را به ياد نمي آورد.
    •   نحوه برخورد:
اگر كودك از صندلي خود دور است، معلم بازوي وي را به نرمي گرفته و به آرامي با وي صحبت نمايد و وي را به سمت صندلي اش هدايت كند و در صورت مقاومت كودك ، فقط مراقب باشد خطري از لحاظ صدمه وي را تهديد ننمايد. كودك را تا زماني كه شناخت كامل نسبت به زمان ، مكان و شخص به دست آورد در كلاس نگه داشته و با صحبت نمودن بعد از حمله به شناخت وي كمك كند.

۴۸۶۵۴۵۶.jpg
 4- صرع گرا ندمال يا صرع بزرگ:
اين نوع حمله ناشي از يك سري مكانيسم هاي خاص مغزي است و ما براي اينكه حمله زودتر خاتمه يابد با اعمال خود نمي توانيم سير آن را تسريع كنيم .
• اقدا ماتي كه بايد معلم انجام دهد:
1- ساكت باشد؛
2- به ساير كودكان اطمينان دهد كه وي در عرض چند دقيقه بهبود خواهد يافت؛
3- كودك مصروع را به آرامي و احتياط روي زمين خوابانيده و اطراف او را از آنچه كه امكان صدمه رساندن دارد، تخليه نمايد؛
4- چيزي صاف و نرم زير سر وي بگذارد تا به زمين برخورد نكند؛
5- كودك را به يك پهلو بچرخاند تا راه هوائي او تميز بماند و ترشحات دهان خارج شود؛
6- سعي در باز نمودن دهان با زور و همچنين نگه داشتن زبان وي نداشته باشد؛
7- چيزي در دهان كودك نگذارد؛
8- مايعات و يا غذا در دهان وي نريزد .فقط وقتي هوشياري كودك كاملا” طبيعي شد ميتواند به وي آب بنوشاند؛
9- سعي در جلوگيري از حملات تشنجي با گرفتن وي نداشته باشد؛
10- وقتي حمله تمام شد، كودك تا بدست آوردن هوشياري كامل استراحت نموده و بعد از اتمام كامل حمله، كودك را تشويق به شركت در فعاليت كلاس كند(از لحاظ رواني براي كودك راحت تر است)
در موارد زير سريعا” به اورژانس جهت انتقال كودك به بيمارستان اطلاع داده شود:
الف- بيمار علائم صرع مداوم (استاتوس) را داشته باشد يعني بدون اينكه هوشياري خود را بدست آورد مجددا” تشنج كند يا اينكه بعد از ده دقيقه هنوز حمله به اتمام نرسيده باشد.
ب- اگر بيمار حين حمله ضربه به سر داشته باشد و يا استفراغهاي مكرر نموده و هوشياري بيمار به حالت عادي برنگردد.
ج-اگر بيمار حين شنا حمله داشته و احتمال بلعيدن مقدار زيادي آب وجود داشته باشد
د- در صورت بروز خونريزي ناشي از اصابت ضربه به قسمتهاي مختلف بدن.
 5- صرع آتونيك:
در اين نوع صرع ، بيمار به طور ناگهاني قدرت عضلاني خود را از دست ميدهد و سقوط مينمايد. مثلا” اگر در حالت ايستاده باشد به زمين مي خورد.اين نوع حملات به علت شلي تمام عضلات بدن باعث بروز صدمات جدي به صورت و بقيه اعضاي بدن ميگردد.

 •   اقداماتي كه معلم بايد انجام دهد:
– گذاشتن كلاه ايمني يكي از مهمترين روشهاي جلوگيري از بروز صدمه به سر و صورت ميباشد.
– به كودك كمك كند تا بلند شود و از نظر صدمه جسمي بررسي كند.آرام بنشيند و به وي اطمينان دهد.
6- صرع ميوكلونيك :
اين نوع حمله بصورت حركت ناگهاني يك اندام يا قسمتي از بدن ميباشد. اين حركت بسيار سريع و ناگهاني است و ممكن است باعث سقوط كودك روي زمين گردد.(بسياري از افراد اين نوع حملات را در هنگام خواب تجربه كرده اند).
– اقداماتي كه معلم بايد انجام دهد:
– به كودك كمك كند كه اگر سقوط كرده است بلند شود.

۸۴۸۶۴۶۴۶۴۶۵۴۵۶.jpg
تفهيم شرايط براي كودكان


وقتي حمله صرع با رفتار غير عادي و يا اتوماتيك و يا تشنج در كلاس رخ دهد، تمامي كلاس تحت تاثير قرار ميگيرد.بچه ها ممكن است بترسند و نسبت به وضعيت حادي كه براي فردي كه چند لحظه پيش كاملا” نرمال بوده است , مضطرب شوند و يا خود را مسئول بدانند .در چنين مواقعي نياز است به بچه ها اطلاعات منطبق با واقعيت و متناسب با سن آنها داده شود.
بايد به آنان اطمينان داد كه حمله فوق براي فرد مصروع و ساير كودكان خطري ندارد.زيرا در صورت عدم تفهيم شرايط براي كودكان، ممكن است ترس اطفال نسبت به حمله بيمار تبديل به ترس از خود كودك مصروع شود و از وي دوري كرده يا او را مورد اذيت و آزار قرار دهند (و يا هر دو مورد)
وقتي معلم آنچه را اتفاق افتاده براي كودكان ديگر توضيح دهد، سوالات آنان را پاسخ دهد و به آنها اجازه دهد احساس خود را در اين رابطه بيان كنند، ضربه روحي و اجتماعي ناشي از صرع براي خود كودك و اطرافيان او كمتر خواهد شد.قابل ذكر است اين بحث هر چه زودتر بعد از حمله تشنج بايد صورت پذيرد و كودك مصروع نيز مختار است در جلسه بحث شركت نمايد.
پيشگيري از تشنج
با مصرف منظم داروها، حملات بسياري از كودكان كنترل ميشود. مصرف بعضي از داروها به شكل سه يا چهار وعده در روز است و خواه نا خواه در زمان مدرسه نيز بايستي مصرف شود. لذا مصرف صحيح و به موقع دارو الزامي است و با نظارت والدين و معلم ميباشد. در بعضي مدارس دارو نزد معلمين و مسئولين مدرسه نگهداري ميشود و به موقع به كودك داده ميشود و همچنين خود كودك نيز بايستي از اينكه دارو را سروقت مصرف كند، احساس مسئوليت نمايد.
اگر چه عوارض داروهاي ضد تشنج، خفيف است ولي خستگي ، كندي،خواب آلودگي غير معمول ، تهوع و ساير علائمي كه نشان دهنده نامساعد بودن سلامتي كودك است، بايد فورا” به مسئولين و والدين آنها اطلاع داده شود.
تشخيص صرع
در برخي موارد صرع بيمار توسط يك معلم آگاه تشخيص داده ميشود كه علائمي همانند علائم زير براي وي احتمال صرع را مطرح ميكند و بايد در اين شرايط به والدين كودك جهت ويزيت پزشكي اطلاع داد:
1- حملات كوتاهي كه با خيرگي همراه است و كودك 5 الي 10 ثانيه به محيط پاسخ نمي دهد.
2- حملات گيجي و منگي گذرا و كوتاه مدت .
3- شل شدن ناگهاني عضلات كه منجر به سقوط روي زمين شود.
4- افتادن سر.
5- حملات پلك زدن سريع يا بالا رفتن چشمها.
6- حركات نا متناسب دهان و سر.
7- رفتار بدون هدف از جمله در راه رفتن يا حركات تكراري نامتناسب با محيط.
پيشرفت درسي
صرع به ندرت منجر به عقب ماندگي ذهني ميشود. اغلب كودكان مصروع از نظر توانائي هاي عقلي مشابه ساير كودكان هستند و ضريب هوشي در حد طبيعي دارند و با كلاس پيش ميروند اما تحقيقات نشان داده كه كودك با ضريب هوشي طبيعي , گاهي عملكرد پائين تر از بهره هوشي خود را دارد كه علل ذيل مطرح ميشود:
1- مصرف بعضي داروها مانند فنوباربيتال كه در صورت لزوم به مادر و پزشك وي جهت امكان تعويض دارو اطلاع داده شود.
2- فعاليت تشنجي تشخيص داده نشده ،در بعضي موارد باعث عدم تمركز حواس كودك ميشود و گاهي اضطراب ناشي از احتمال تشنج نيز باعث عدم تمركز حواس ميگردد.
3- كودك دوره هاي طولاني را جهت آزمايشات و درمانهاي پزشكي از محيط مدرسه دور بوده باشد.
رفتار
معمولا” اغلب اطفال مبتلا ، شكل رفتاري خاصي ندارند و به مقررات مناسب كلاس كه براي ساير شاگردان اعمال ميشود ، پاسخ مناسب ميدهند. اما اگر اختلال رفتاري وجود داشته باشد، ممكن است به دلائل زير باشد:
– نوع خاص صرع كودك
– داروهاي مصرفي وي
– اضطراب كودك (اعتماد به نفس پائين)
– حمايت هاي بيش از حد والدين
– رفتار نامناسب و نا آگاهانه اوليا مدرسه و همكلاسي هايش
ورزش
در مواردي كه صرع كودك كنترل شده است، ميتواند همراه با ساير همكلاسي ها در ورزش هاي جمعي مدرسه شركت نمايد. بهتر است كودك از ورزش هائي كه در ارتفاع و يا با فاصله از زمين انجام ميشود(مانند بعضي انواع ژيمناستيك) و يا ورزشهائي كه ضربات مداوم به سر كودك ميزند (همچون فعاليتهاي رزمي ) ،پرهيز نمايد. شنا در استخر نيز تنها در مواردي كه صرع كنترل شده باشد(الزاما” تحت نظارت نجات غريق آگاه) مجاز است. توجه به اين نكته ضروري است كه شنا در دريا حتي در موارد صرع كنترل شده نيز ممنوع است.
 
 ضمنا” لازم است از طرف نهادهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش به طور منظم كلاسهاي آموزشي تخصصي با توجه به نكات ذكر شده ، جهت تداوم آموزش براي مربيان بهداشتي مدارس در زمينه بيماري صرع و حملات تشنجي برگزار گردد.

همچنین بررسی کنید

علائم خشکی بینی

خشکی بینی – Nasal Dryness خشکی بینی یک مشکل شایع است که باعث گرفتگی، آبریزش …

سندرم تورت و علائم آن

سندرم یا اختلال تورت یک نوع عارضه عصبی بوده که توسط ترکیبی از حرکات و …