ششم آذر (‪ ۲۷‬نوامبر) ، در چنین روزی در سال ‪ ۱۹۸۹‬نخستین عمل پیوند موفقیت‌آمیز پیوند کبد به فرد دیگر در دانشگاه “شیکاگو” انجام شد.

ششم آذر برابر با ‪ ۲۷‬نوامبر ‪ ۲۰۰۷‬است. در چنین روزی در سال ‪ ۱۹۸۹‬نخستین عمل پیوند موفقیت‌آمیز پیوند کبد به فرد دیگر در دانشگاه “شیکاگو” انجام شد. در این عمل که به سرپرستی دکتر “کریستوف برولش”، انجام شد، بخشی از کبد یک مادر به دختر ‪ ۲۱‬ماهه‌اش پیوند شد.

پیوند کبد، یکی از موفق‌ترین پیوندها محسوب می‌شود و در صورتی که سال اول بخوبی جواب دهد، تا سالیان بعد نیز فعالیت خود را بخوبی انجام می‌دهد.

نخستین مورد پیوند کبد در ایران در سال ‪ ۱۳۷۳‬توسط دکتر “ملکی” در بیمارستان “نمازی” شیراز انجام شد.

همچنین این مرکز موفق به انجام اولین پیوند کبد از اهداکننده زنده (‪ (partial‬در سال ‪ ۱۳۷۵‬شد که این امر با تلاش متخصصان این مرکز تاکنون پیشرفت قابل توجهی داشته است.

همتچنین ‪ ۱۴۹‬سال پیش در چنین روزی “سر چارلز اسکات شرینگتون”، فیزیولوژیست انگلیسی به دنیا آمد.

شرینگتون، جایزه نوبل پزشکی را به همراه “ادگار آدرین” در سال ‪ ۱۹۳۲‬کسب کرد. او این جایزه را به دلیل تحقیق در عملکرد نورون‌ها به دست آورد.

شرینگتون کتاب کلاسیک “عملکرد همساز سیستم عصبی” را به‌رشته تحریر در آورده است.

وی همچنین قانون شرینگتون را کشف کرد و اصطلاحات “نورون” و “سیناپس” را وارد علم پزشکی کرد.

بافت عصبی از سلول‌های ویژه‌ای به نام نورون تشکیل شده‌است. اندازه و شکل نورون‌ها گوناگون است،اما در همه آنها سه‌بخش متمایز جسم‌سلولی، دندریت و آکسون نورون‌ها وجود دارد.

این بخش‌ها با داشتن ساختار و خواص ویژه برای کاری که انجام می‌دهند سازگاری حاصل کرده‌اند و براحتی هماهنگی بین اندامهای داخلی و ارتباط با محیط خارج را مقدور می‌سازند.

هر سلول یک زائده طویل هدایت‌کننده الکتریسیته به نام آکسون دارد که با زائده‌های کوتاه و منشعب سلول مجاور به نام دندریت‌ها در ارتباط قرار می‌گیرد. محل‌های ارتباط را سیناپس می‌نامند.

هنگامی که دو سلول مغزی به طور مکرر و متوالی ارتباط برقرار می‌کنند، قدرت پیام‌های عبوری از محل سیناپس‌ها افزایش می‌یابد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل