خانه / تاریخ پزشکی / ششم آذر (‪ ۲۷‬نوامبر) ، در چنین روزی در سال ‪ ۱۹۸۹‬نخستين عمل پيوند موفقيت‌آميز پيوند كبد به فرد ديگر در دانشگاه “شيكاگو” انجام شد.

ششم آذر (‪ ۲۷‬نوامبر) ، در چنین روزی در سال ‪ ۱۹۸۹‬نخستين عمل پيوند موفقيت‌آميز پيوند كبد به فرد ديگر در دانشگاه “شيكاگو” انجام شد.

ششم آذر برابر با ‪ ۲۷‬نوامبر ‪ 2007‬است. در چنين روزي در سال ‪ ۱۹۸۹‬نخستين عمل پيوند موفقيت‌آميز پيوند كبد به فرد ديگر در دانشگاه “شيكاگو” انجام شد. در اين عمل كه به سرپرستي دكتر “كريستوف برولش”، انجام شد، بخشي از كبد يك مادر به دختر ‪ ۲۱‬ماهه‌اش پيوند شد.

پيوند كبد، يكي از موفق‌ترين پيوندها محسوب مي‌شود و در صورتي كه سال اول بخوبي جواب دهد، تا ساليان بعد نيز فعاليت خود را بخوبي انجام مي‌دهد.

نخستين مورد پيوند كبد در ايران در سال ‪ ۱۳۷۳‬توسط دكتر “ملكي” در بيمارستان “نمازي” شيراز انجام شد.

همچنين اين مركز موفق به انجام اولين پيوند كبد از اهداكننده زنده (‪ (partial‬در سال ‪ ۱۳۷۵‬شد كه اين امر با تلاش متخصصان اين مركز تاكنون پيشرفت قابل توجهي داشته است.

همتچنين ‪ ۱۴۹‬سال پيش در چنين روزي “سر چارلز اسكات شرينگتون”، فيزيولوژيست انگليسي به دنيا آمد.

شرينگتون، جايزه نوبل پزشكي را به همراه “ادگار آدرين” در سال ‪ ۱۹۳۲‬كسب كرد. او اين جايزه را به دليل تحقيق در عملكرد نورون‌ها به دست آورد.

شرينگتون كتاب كلاسيك “عملكرد همساز سيستم عصبي” را به‌رشته تحرير در آورده است.

وي همچنين قانون شرينگتون را كشف كرد و اصطلاحات “نورون” و “سيناپس” را وارد علم پزشكي كرد.

بافت عصبي از سلول‌هاي ويژه‌اي به نام نورون تشكيل شده‌است. اندازه و شكل نورون‌ها گوناگون است،اما در همه آنها سه‌بخش متمايز جسم‌سلولي، دندريت و آكسون نورون‌ها وجود دارد.

اين بخش‌ها با داشتن ساختار و خواص ويژه براي كاري كه انجام مي‌دهند سازگاري حاصل كرده‌اند و براحتي هماهنگي بين اندامهاي داخلي و ارتباط با محيط خارج را مقدور مي‌سازند.

هر سلول يك زائده طويل هدايت‌كننده الكتريسيته به نام آكسون دارد كه با زائده‌هاي كوتاه و منشعب سلول مجاور به نام دندريت‌ها در ارتباط قرار مي‌گيرد. محل‌هاي ارتباط را سيناپس مي‌نامند.

هنگامي كه دو سلول مغزي به طور مكرر و متوالي ارتباط برقرار مي‌كنند، قدرت پيام‌هاي عبوري از محل سيناپس‌ها افزايش مي‌يابد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل