خانه / تاریخ پزشکی / ‪ ۱۶‬آذر (هفتم دسامبر) ، ‪ ‪‬در چنين روزي “تئودور شوان” فيزيولوژيست آلماني به دنيا آمد.

‪ ۱۶‬آذر (هفتم دسامبر) ، ‪ ‪‬در چنين روزي “تئودور شوان” فيزيولوژيست آلماني به دنيا آمد.

‪ ۱۶‬آذر برابر با هفتم دسامبر ‪ 2007‬است. ‪ 197‬سال پيش در چنين روزي “تئودور شوان” فيزيولوژيست آلماني به دنيا آمد.

 شوان، به همراه “ماتياس شلايدن” گياه شناس، از بنيانگذاران نظريه سلولي محسوب مي‌شود.

در سال ‪ ۱۸۳۹‬شوان و شلايدن، بعد از بررسي بافت‌هاي گياهي و جانوري به وسيله ميكروسكوپ، اعلام كردند كه تمام موجودات زنده از واحدهايي به نام سلول تشكيل شده‌اند.

بعدها “كاخال” و “گلژي” موفق شدند كه سلول‌هاي عصبي و ارتباطات آنها را شناسايي كنند.

شوان بر اين باور بود كه مواد غير زنده مي‌توانند مواد زنده را خلق كنند ولي “ويرشوي” آلماني معتقد بود كه بدن يك دموكراسي سلولي است و سلول‌ها مي‌توانند سلول‌هاي ديگر را بيافرينند.

شوان همچنين كاشف آنزيم “پپسين”، سلول شوان و غلاف شوان در دستگاه عصبي محسوب مي‌شود و واژه “متابوليسم” را براي نخستين بار، او به كار برد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل