۱۸‬آذر (نهم دسامبر) ، ‬در چنین روزی در سال ‪۱۸۴۵‬ “جی ماریون سیمز” تجربیات خود را در مورد استفاده از سیم‌های نازک نقره برای بخیه آغاز کرد.

۱۸‬آذر برابر با نهم دسامبر ‪ ۲۰۰۷‬است. در چنین روزی در سال ‪۱۸۴۵‬ “جی ماریون سیمز” تجربیات خود را در مورد استفاده از سیم‌های نازک نقره برای بخیه آغاز کرد.
سیمز مشاهده کرد که بخیه‌های سیلک و کاتگوت موجب التهاب و عفونت می‌شوند بنابراین از سیم‌های نازک نقره‌ای برای درمان فیستول بین واژن و مثانه استفاده کرد که این روش، موفقیت آمیز بود.

سمیز را به عنوان “پدر ژنیکولوژی نوین” می‌شناند.

‪ ۱۰۶‬سال پیش در چنین روزی، “فوئل ژوزف ترنس مونتگمری نیدهام”، بیوشیمیدان، جنین شناس و تاریخ نگار تاریخ علم انگلیسی به دنیا آمد.

او کتابی با نام “علم و تمدن در چین” نوشت که در آن جنبه‌های مختلف علم و طب چینی و فناوری در تمدن چینی در طی ‪ ۲۵‬قرن آمده است.

همچنین در چنین روزی در سال ‪” ۱۹۰۲‬جورج والاس کیدر”، بیوشیمیدان آمریکایی به دنیا آمد.

او تمایزهای شیمیایی بین سلول‌های سرطانی و طبیعی را نشان داد. کیدر و دستیارانش در بهار سال ‪ ۱۹۴۹‬کشف کردند “آزاگونین” (یک آنالوگ گوانین) رشد اشکال خاصی از سرطان‌ها و لوکمی‌ها را در موش، بدون آن که به سلول‌های سالم و طبیعی میزبان آسیب برساند، مهار می‌کند.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل