تلویزیون‌عراق** بنا به اعلام وزارت محیط زیست عراق از میان ‪ ۳۰۰‬منطقه آلوده ‪ ۳۰‬نقطه آن به زودی قرنطینه خواهد شد. *** پنتاگون به استفاده از اورانیم ضعیف شده در جنگ عراق اعتراف کرده است. ۱۳/۸/۸۴

‬منطقه در عراق به تشعشعات رادیو اکتیو آلوده است‪۸۴/۰۸/۱۳‬

وزارت محیط زیست عراق اعلام کرد: سی‌صد منطقه در سراسر عراق به تشعشعات رادیو اکتیو، ناشی از کاربرد بمب‌های اورانیم ضعیف شده در جنگ علیه صدام، آلوده است.

تلویزیون‌عراق به نقل از وزارت محیط زیست عراق افزود: بررسی نمونه‌های آب و خاک این ‪ ۳۰۰‬منطقه وجود تشعشعات آلوده ناشی از بکارگیری بمب‌های اورانیم ضعیف شده را محرز کرده است.

وزارت محیط زیست عراق با اعلام اینکه میزان آلودگی مناطق ‪ ۳۰۰‬گانه عراق به اورانیم متفاوت است، تاکید کرد: پنج منطقه دراستان میسان در جنوب عراق از هفته آینده بخاطر شدت آلودگی قرنطینه و تردد در آنها ممنوع می‌شود.

بنا به اعلام وزارت محیط زیست عراق از میان ‪ ۳۰۰‬منطقه آلوده ‪ ۳۰‬نقطه آن به زودی قرنطینه خواهد شد.

پنتاگون به استفاده از اورانیم ضعیف شده در جنگ عراق اعتراف کرده است.

بر اساس قوانین جنگی بکارگیری اورانیم تحت هر شرایطی ممنوع است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …