۲۱‬آذر (‪ ۱۲‬دسامبر) ‬، در چنین روزی “ژان اتین دومینیک اسکیرول”، روانپزشک فرانسوی درگذشت.

۲۱‬آذر برابر با ‪ ۱۲‬دسامبر ‪ ۲۰۰۷‬است. ‪ ۱۶۷‬سال پیش در چنین روزی “ژان اتین دومینیک اسکیرول”، روانپزشک فرانسوی درگذشت. اسکیرول توصیف نوین از اختلال وسواسی – جبری را در سال ‪ ۱۸۳۸‬ارایه کرد.

کلمه وسواس در آخرین طبقه‌بندی تشخیصی و آماری اختلالات روانی و رفتاری یا ‪ ،DSM-IV‬اختلال وسواس- اجبار نامیده شده که این عنوان، به بروز افکار و انجام اعمالی ناخواسته، اجباری و آزاردهنده توسط افراد، اشاره دارد.

اختلال وسواس- اجبار گاه می‌تواند بسیار توان‌فرسا و ناتوان‌کننده باشد.

اجبار به شستن چندین و چندباره بدن یا اشیاء، ناتوانی در پایان بخشیدن به افکار تکراری، پلید، یا بی‌اساس، کنترل مکرر قفل بودن درها یا بسته بودن پنجره‌ها، کندن موهای سر یا صورت و یا رفتارهای دیگری مشابه این موارد، زندگی را به کام فرد مبتلا و نزدیکان او تلخ می‌کند و گاه تداوم روند روزمره امور را غیر ممکن می‌سازند.

اسکیرول، همچنین نخستین کسی بود که توصیف بالینی از بیماری‌های روانی را با تحلیل آماری ترکیب کرد.

او از پیشگامان برخورد انسانی در درمان بیمارانی بود که مجنون اطلاق می‌شدند.

در قرون وسطی مجانین را جن زدن می‌دانستند و معتقد بودند که جنیان در بدن دیوانگان وارد می‌شوند و بر اثر ورود آنها در بدن، انسان دیوانه می شود.

در اواخر قرن هجدهم دانشمندانی همچون چون پینل و اسکیرول پس از انجام تحقیقات خود اعلام کردند: جنون، نوعی بیماری روانی است و بایستی افراد مجنون مانند سایر بیماران تحت معالجه و درمان قرار گیرند.

به موجب این تحقیقات بود که در قانون جزای ‪ ۱۸۱۰‬کشور فرانسه برای نخستین بار، عدم مسوولیت جزایی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد.

در چنین روزی در سال ‪” ۱۹۲۶‬اتین امیل بائولیو”، بیوشیمیدان و پزشک فرانسوی به دنیا آمد.

بائولیو بیشتر به دلیل فعالیت هایش در بیوسنتز هورمون‌های استروییدی ، متابولیسم و گیرنده‌های این هورمون، شهرت دارد.

او استفاده از ‪ RU-۴۸۶‬را به عنوان جایگزینی برای سقطهای جراحی، توسعه داد.

بائولیو، در سال ‪” ۱۹۵۹‬دهیدرواپی آندرسترون سولفات” (هورمون ترشحه از غدد آدرنال) را کشف کرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل