خانه / اخبار اجتماعي / قانون جديد مقابله با ايدز در تاجيکستان14/8/84

قانون جديد مقابله با ايدز در تاجيکستان14/8/84

قانون جديد مقابله با ايدز در تاجيکستان
پارلمان تاجيکستان قانون جديد مقابله با گسترش ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را تصويب کرده است.
قانون قبلی در سال 1993 تصويب شده بود، ولی با توجه به افزايش بی سابقه مبتلايان ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز در تاجيکستان و تقويت مبارزه با اين بيماری ضرورت تهيه قانون جديد به ميان آمده است.

طبق اطلاع رسمی در ظرف ده سال اخير تعداد مبتلايان اين ويروس در تاجيکستان صد برابر افزايش يافته و حالا نيز اين رقم در حال رشد بوده است.

جمعه بای سنگينف، عضو کميته بهداشت، تامين اجتماعی و محيط زيست مجلس نمايندگان يا مجلس سفلای تاجيکستان که در اجلاس روز چهارشنبه پارلمان پيشنويس قانون جديد مقابله با ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز را معرفی می کرد، روند گسترش ويروس اچ آی وی را در اين کشور نگران کننده خواند.

بر اساس اطلاع منابع رسمی، تعداد مبتلايان اين ويروس در تاجيکستان 454 نفر است و 85 درصد اين افراد را جوانان تشکل می دهند.

ولی به گفته منابع غير رسمی، تعداد واقعی مبتلايان از اين رقم ده برابر بيشتر است.

آقای سنگينف گفت که در قانون جديد برای مقابله با ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز بيشتر به تدابير بهداشتی، فرهنگی و اجتماعی اولويت داده شده است.

همچنين به گفته آقای سنگينف برای اولين بار در اين قانون برای تبعيض عليه مبتلايان ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز مجازات در نظر گرفته شده است.

آقای سنگينف گفت: “در سه بند اين قانون برای سرکشی از دادن اطلاعات به بيمار، افشاء ساختن علت بيماری و محدود کردن حقوق و آزادی های مبتلايان ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز در جامعه مجازات پيشبينی شده است.”

از سوی ديگر محی الدين کبيری، نماينده حزب نهضت اسلامی تاجيکستان در پارلمان خواستار در نظر گرفتن ارزش های اسلامی در اين قانون شد.

زيرا به اعتقاد آقای کبيری روابط غير شرعی جنسی و مصرف مواد مخدر که از عوامل اصلی افزايش ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز محسوب می شود در اسلام حرام است.

آقای کبيری گفت: “خوب بود که هنگام تعيين سياست دولت در مقابله با ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز از ارزش های دينی و فرهنگی استفاده شود. ولی اين امر به هيچ وجه به معنی تابش مذهبی دادن به قانون نيست.”

در همين حال مسئولان مرکز مبارزه عليه ايدز تاجيکستان گفتند که در چارچوب برنامه ملی مقابله با ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز، دولت اين کشور با مساعدت صندوق جهانی يا گلابل فند سازمان ملل متحد در مناطق مختلف تاجيکستن 24 آزمايشگاه برای تشخيص ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز فعال شده است.

به اين ترتيب زمينه برای مشخص کردن تعداد واقعی مبتلايان اين بيماری فراهم گرديده است.

همچنين قرار است با کمک مالی اين صندوق از اوايل سال جاری ميلادی درمان رايگان کليه مبتلايان ويروس اچ آی وی و بيماری ايدز در تاجيکستان راه اندازی شود.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …