‪ ۲۵‬آذر (‪ ۱۶‬دسامبر) ، در چنین روزی در سال ‪۱۸۵۸‬ “ریچارد برایت” ، پزشک انگلیسی درگذشت.

‪ ۲۵‬آذر برابر با ‪ ۱۶‬دسامبر ‪ ۲۰۰۷‬است. در چنین روزی در سال ‪۱۸۵۸‬ “ریچارد برایت” ، پزشک انگلیسی درگذشت.

برایت، نخستین توصیف ‌کننده اختلال کلیوی است که به نام او بیماری (نفریت برایت) خوانده‌می‌شود.

در چنین روزی در سال ‪” ۱۹۲۹‬بروس ناتان ایمز” بیوشیمیدان آمریکایی به دنیا آمد.

او تستی برای تعیین میزان سرطان زدایی مواد شیمیایی ایجاد کرد که به نام خود او “تست ایمز” نامیده می‌شود.

همچنین در چنین روزی در سال ‪” ۱۸۳۶‬ارنست گوستاو بنجامین فون برگمان” جراح آلمانی و مولف یکی از کتاب‌های کلاسیک در مورد جراحی اعصاب با عنوان “درمان جراحی بیماری‌های مغز” در این روز به دنیا آمد.

برگمان همچنین به خاطر معرفی روش استریلیزاسیون با بخار، شهرت دارد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل