خانه / تاریخ پزشکی / ‪ ۲۵‬آذر (‪ ۱۶‬دسامبر) ، در چنين روزي در سال ‪۱۸۵۸‬ “ريچارد برايت” ، پزشك انگليسي درگذشت.

‪ ۲۵‬آذر (‪ ۱۶‬دسامبر) ، در چنين روزي در سال ‪۱۸۵۸‬ “ريچارد برايت” ، پزشك انگليسي درگذشت.

‪ ۲۵‬آذر برابر با ‪ ۱۶‬دسامبر ‪ 2007‬است. در چنين روزي در سال ‪۱۸۵۸‬ “ريچارد برايت” ، پزشك انگليسي درگذشت.

برايت، نخستين توصيف ‌كننده اختلال كليوي است كه به نام او بيماري (نفريت برايت) خوانده‌مي‌شود.

در چنين روزي در سال ‪” ۱۹۲۹‬بروس ناتان ايمز” بيوشيميدان آمريكايي به دنيا آمد.

او تستي براي تعيين ميزان سرطان زدايي مواد شيميايي ايجاد كرد كه به نام خود او “تست ايمز” ناميده مي‌شود.

همچنين در چنين روزي در سال ‪” ۱۸۳۶‬ارنست گوستاو بنجامين فون برگمان” جراح آلماني و مولف يكي از كتاب‌هاي كلاسيك در مورد جراحي اعصاب با عنوان “درمان جراحي بيماري‌هاي مغز” در اين روز به دنيا آمد.

برگمان همچنين به خاطر معرفي روش استريليزاسيون با بخار، شهرت دارد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل