۲۷ آذر (۱۸ دسامبر) ، در چنین روزی سر ریچارد لوون، آناتومیست و دیرین شناس انگلیسی در گذشت . او یکی از مخالفان نظریه داروین بود .

۲۷ آذر ،برابر با ۱۸ دسامبر،  در سال  ۱۸۹۲ م . سر ریچارد لوون، آناتومیست و دیرین شناس انگلیسی در گذشت . او یکی از مخالفان نظریه داروین بود . او چندین لغت علمی ” نظیر هومولوپی ” را ابداع کرد .

۱۸ دسامبر، ۱۹۱۲ م. دانیل مازیا ، زیست شناس سلولی آمریکایی به دنیا آمد . مازیا به دلیل تحقیقاتش در مورد مکانیسم تقسیم سلولی ( میتوز) شهرت دارد .

در سال ۱۹۵۱ م او به همراه زیست شناس ژاپنی” کاتسوما دان “، ساختار مسئول تقسیم سلولی را شناسایی کرد .

۱۸ دسامبر ۱۹۳۹ م. هارولد وارموس ، ویروس شناس آمریکایی و یکی از برندگان جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوپی ( در سال ۱۹۸۹ م. به همراه مایکل بیشاب) به دنیا آمد . این جایزه به دلیل تحقیق در مورد منشاء سلولی انکوژن های  رتروویروسی به این دو اعطا شد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل