خانه / بهداشت عمومي / در نشريه روانشناسي و سالخوردگي چاپ شده : دانشمندان كانادايي در تازه‌ترين تحقيقات خود دريافته‌اند افرادي كه از كودكي به دو زبان تكلم مي‌كنند در مقايسه با اشخاصي كه تنها يك زبان مي‌دانند كمتر دچار ضعف قواي مغزي مي‌شوند. 14/8/84

در نشريه روانشناسي و سالخوردگي چاپ شده : دانشمندان كانادايي در تازه‌ترين تحقيقات خود دريافته‌اند افرادي كه از كودكي به دو زبان تكلم مي‌كنند در مقايسه با اشخاصي كه تنها يك زبان مي‌دانند كمتر دچار ضعف قواي مغزي مي‌شوند. 14/8/84

تسلط به دو زبان از مغز انسان محافظت مي‌كند

بر اساس تحقيقات جديد دانشمندان تسلط انسان به دو زبان در مقابل افزايش سن و به هنگام پيري از مغز محافظت مي‌كند.

دانشمندان كانادايي در تازه‌ترين تحقيقات خود دريافته‌اند افرادي كه از كودكي به دو زبان تكلم مي‌كنند در مقايسه با اشخاصي كه تنها يك زبان مي‌دانند كمتر دچار ضعف قواي مغزي مي‌شوند.

مطالعات قبلي بر روي كودكان نشان مي‌داد كه دو زبانه بودن مي‌تواند بر خلاقيت و مهارت‌هاي انسان در حل مسائل بيفزايد، اما تاثير توانايي در تكلم به دو زبان به تا كنون ناشناخته‌ بود.

بررسي اخير بر روي حدود 150 بزرگسال كه نيمي از آنها دو زبانه و نيمي ديگر يك زبانه بودند نشان داده است كه سرعت واكنش افراد دو زبانه كه بيش از 60 سال داشتند كمتر از افراد جوانتر يك زبانه نبود و علت اين پديده كه چرا تسلط به دو زبان مي‌تواند عملكرد مغز را بهبود بخشد كاملا مشخص نيست، بي ترديد تسلط به دو زبان برشماري از فعاليت‌هاي مغز تاثير ندارد. با اين حال فوايد آن احتمالا تنها زماني پديدار مي‌شود كه فرد، هر دو زبان را هر روز تكلم كند.

نتايج مطالعه اخير در نشريه روانشناسي و سالخوردگي به چاپ شده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …