خانه / تاریخ پزشکی / اول دي (‪ ۲۲‬دسامبر) ، ‬در چنين روزي “كاميل گرين”، دانشمند فرانسوي و يكي از كاشفان واكسن “ب ث ژ” به دنيا آمد.

اول دي (‪ ۲۲‬دسامبر) ، ‬در چنين روزي “كاميل گرين”، دانشمند فرانسوي و يكي از كاشفان واكسن “ب ث ژ” به دنيا آمد.

اول دي برابر با ‪ ۲۲‬دسامبر ‪ 2007‬است. ‪ 135‬سال پيش در چنين روزي “كاميل گرين”، دانشمند فرانسوي و يكي از كاشفان واكسن “ب ث ژ” به دنيا آمد.
گرين به همراه “آلبرت كالمت”، باسيل كالمت – گرين (‪ – (BCG‬واكسني كه امروزه عليه سل به كار مي‌رود- را كشف كرد.

نام اين دو محقق بر روي مشهورترين واكسن بيماري سل، “ب ث ژ” (‪ BCG‬يا باسيل كالمت، گرين)، گذاشته شده است.

اين دو محقق روز بيست و پنجم ژوئن ‪ ۱۹۲۴‬واكسن سل (‪ (BCG‬را تكميل كردند.

سل، يك بيماري قديمي بشر محسوب مي‌شود كه در اسكلت انسانهاي عصر حجر و نيز در استخوانهاي موميايي شده در مصر نيز تشخيص داده شده است.

ميزبان اصلي باسيل سل، انسان است و اين باسيل تقريبا به طور گسترده در ميان مبتلايان به سل ريوي همراه با سرفه و خلط وجود دارد. ناقل سالم حقيقي در اين بيماري وجود ندارد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل