سوم دی (‪ ۲۴‬دسامبر) ، در چنین روزی برای نخستین بار یک ایزوتوپ رادیو اکتیو توسط “جان لاورنس”، برای مصارف درمانی در برکلی مورد استفاده قرار گرفت.

سوم دی برابر با ‪ ۲۴‬دسامبر ‪ ۲۰۰۷‬است. در چنین روزی در سال ‪۱۹۳۶‬ برای نخستین بار یک ایزوتوپ رادیو اکتیو توسط “جان لاورنس”، برای مصارف درمانی در برکلی مورد استفاده قرار گرفت.

امروزه کاربرد و استفاده از فناوری و دانش هسته‌ای و رادیو ایزوتوپ ها در پزشکی دامنه وسیع دارد و این کاربرد در تشخیص و درمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

هم‌اکنون در تشخیص بیماری‌ها در بعد تصویربرداری و آزمایشگاهی (پزشکی هسته‌ای) رادیوایزوتوپ‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کنند و در آینده نیز این کاربرد با توجه به پیشرفت آن گسترش خواهد یافت.

در ایران استفاده از فناوری هسته‌ای در پزشکی تشخیصی گسترش روزافزون دارد که مقایسه بین سال‌های ‪ ۱۳۶۷‬و ‪ ۱۳۸۲‬افزایش تعداد اینگونه مراکز از ‪ ۲۹‬مرکز به ‪ ۸۰‬مرکز را نشان می‌دهد.

همچنین در چنین روزی در سال ‪ ۱۸۰۸‬دکتر ” توماس بدوس ” پزشک و فیلسوف انگلیسی در گذشت.

بدوس در سال‌های آخر دهه ‪ ۱۷۸۰‬شروع به تحقیقات در مورد خواص درمانی گازها کرد.

این پزشک انگلیسی موسسه‌ای برای اکسیژن درمانی در بریستول درسال ‪۱۷۹۸‬ تاسیس کرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل