خانه / اخبار دانشگاه ها / سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي پانزدهم ديماه امسال در محل سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار مي‌شود.

سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي پانزدهم ديماه امسال در محل سالن اجلاس سران كشورهاي اسلامي برگزار مي‌شود.

سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم‌پزشكي رازي پانزدهم ديماه سال جاري برگزار مي‌شود.

razi۲.jpg

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از  دبير سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي ،  گفت بعد از فراخوان اين جشنواره ‪ ۳۴۰‬اثر در ‪ ۱۲‬رشته تخصصي به دبيرخانه ارايه شد.

دكتر “اصغر عبادي‌فر” رئيس مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور ایران  گفت ، برگزيدگان جشنواره در دو گروه يكي شامل محققين، محققين جوان، محققين دانشجو، محققين غيرايراني و گروه دوم شامل دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي، كميته‌هاي تحقيقاتي و نشريات دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور انتخاب شده‌اند.

در گروه محققين ‪ ۱۹۹‬شركت‌كننده بود از اين بين ‪ ۲۹‬نفر حايز رتبه شدند كه پنج نفر رتبه اول گروهاي علوم پايه باليني جراحي، باليني داخلي، علوم پايه، علوم بهداشت و مديريت و علوم دارويي را كسب كردند.

شش نفر حايز رتبه دوم در گروه‌هاي علوم پايه، علوم دارويي، علوم دندانپزشكي، پيراپزشكي، و فناوري‌هاي نوين شدند.

همچنين ‪ ۱۶‬نفر حايز رتبه سوم در گروه‌هاي علوم پايه، علوم باليني داخلي، علوم باليني جراحي، علوم دندانپزشكي، علوم بهداشت و مديريت، پيراپزشكي، فناوري‌هاي نوين، توانبخشي و علوم تغذيه شدند.

دكتر عبادي فر اضافه كرد در سيزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي دو مقاله به عنوان مقاله برتر انتخاب شدند كه اين دو مقاله يكي توسط دكتر “حسين استكي” و دكتر “ايرج سعادت” ارايه شده است.

در بخش محققين جوان ‪ ۶۵‬شركت‌كننده متقاضي بودند كه از اين بين شش نف‌ر به عنوان محقق جوان برگزيده شدند.

در بخش محققين دانشجو از بين ‪ ۵۲‬شركت‌كننده پنج نفر در گروه‌هاي باليني داخلي، باليني جراحي، علوم بهداشتي، فناوري‌هاي نوين، علوم دارويي و علوم پايه حايز رتبه شدند.

رئيس مركز تحقيقات علوم پزشكي كشور با اشاره به اينكه گروه دوم برگزيدگاه جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي شامل دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و كميته‌هاي تحقيقاتي دانشجويي و نشريات علوم پزشكي هستند گفت در بين دانشگاههاي علوم پزشكي كشور در سه تيپ (‪ ۱‬تا‪ (۳‬چهار دانشگاه حايز رتبه شدند.

در بين دانشگاه تيپ يك، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تيپ دو، دانشگاه هاي علوم پزشكي مازندران و دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله و در گروه دانشگاه‌هاي تيپ سه، دانشگاه علوم‌پزشكي شهر كرد انتخاب شدند.

در بين مراكز تحقيقاتي داراي رديف بودجه مستقل مركز تحقيقات آسيب‌هاي شيميايي دانشگاه علوم‌پزشكي بقيه‌الله و مركز تحقيقات علوم دارويي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران حايز رتبه شدند.

در بين مراكز تحقيقاتي فاقد رديف بودجه مستقل با سابقه فعاليت كمتر از سه سال در گروه باليني مركز تحقيقات پوست و سالك اصفهان به عنوان مركز تحقيقاتي برتر انتخاب شد.

در بين مراكز تحقيقاتي فاقد رديف بودجه مستقل با فعاليت كمتر از سه سال مركز تحقيقات دندانپزشكي تهران و مركز تحقيقات فناوري‌هاي نوين دانشگاه علوم‌پزشكي تهران به عنوان مراكز برتر انتخاب شدند.

همچنین بررسی کنید

چهارمین كنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشكی از 27 اردیبهشت 1391 دردانشگاه علوم پزشكی لرستان برگزار می شود

چهارمین كنگره دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشكی از 27 تا 29 اردیبهشت ماه امسال دردانشگاه …

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ 4 خرداد ماه 1391 برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ 10 و 11 خرداد …