خانه / اخبار اجتماعي / يك كارشناس پيشگيري از اعتياد : ايران فقط بيشترين مصرف كننده ترياك و هروئين جهان را دارد نه بيشترين معتاد را 15/8/84

يك كارشناس پيشگيري از اعتياد : ايران فقط بيشترين مصرف كننده ترياك و هروئين جهان را دارد نه بيشترين معتاد را 15/8/84

يك كارشناس پيشگيري از اعتياد :

ايران فقط بيشترين مصرف كننده ترياك و هروئين جهان را دارد نه بيشترين معتاد را

يك كارشناس پيشگيري از اعتياد گفت: بر اساس آمار رسمي اعلام شده از سوي سازمان ملل از مجموع 220 ميليون نفر معتاد در جهان فقط 9 تا 12ميليون نفر ترياك و هروئين مصرف مي كنند كه حدود2 ميليون نفر آنها در ايران هستند بنابراين ايران فقط از نظر تعداد مصرف‌كنندگان خانواده ترياك بيشترين آمار را دارد و در ميان كل معتادان جهان جايگاه ايران پايين‌تر است.

اميرمحمد پيام افزود:‌ بر اساس گزارش سازمان ملل متحد كه بر اساس آمار رسمي كشورها اعلام شده، حدود 220 ميليون نفر معتاد در سراسر جهان وجود دارد كه 160 ميليون نفر آنها حشيش مصرف مي كنند، حدود 14 ميليون نفر معتاد به كوكائين هستند، حدود 9تا 12 ميليون نفر معتاد به هروئين و مشتقات ترياك(خانواده opiud ها) هستند، 11 ميليون نفر مصرف كننده قرصهاي روانگردان و اكستازي هستند و بقيه ساير مواد را مصرف هستند.
اين كارشناس پيشگيري از اعتياد گفت:جزئيات گزارش جديد سازمان ملل هنوز منتشر نشده است اما معمولا گزارشهاي اين سازمان به تفكيك مواد مخدر مصرفي است و مثلا قيد مي شود كه وضعيت كشورها از نظر مصرف خانواده اوپيودها كه شامل هروئين، ترياك و مشتقات آن است چگونه است و در صورتي كه مواد مخدر ديگر شامل حشيش، كوكائين وساير مواد در نظر گرفته شود وضعيت چگونه است بنابراين اگر كل مصرف مواد مخدر را در نظر بگيريم ايران بيشتر تعداد مصرف كننده را ندارد اما از نظر مصرف كننده خانواده اوپيودها ايران بيشترين مصرف كننده را در جهان دارد.
وي ادامه داد: اگر چه آمارهاي مختلفي از سوي دستگاهها و سازمانهاي دولتي و غير دولتي در مورد تعداد معتادان در كشور ما اعلام مي شود اما آمار رسمي معتادان در كشور ما از سال 76 تا به حال تغيير نكرده و همان دو ميليون نفر باقي مانده است كه اكثرا مصرف كننده ترياك، هروئين و مشتقات گياه خشخاش هستند و از آن زمان تاكنون آمار رسمي از تعداد معتادان در ايران اعلام نشده است با اين وجود همين آمار نشان مي دهد كه ايران بيشترين مصرف كننده ترياك، هروئين و مشتقات گياه خشخاش را در جهان دارد.
وي اضافه كرد: آمار دو ميليون نفر در همان سال 76 نيز زير سوال بود زيرا بر اساس آن حدود يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد دائمي در ايران داريم و 800 هزار نفر معتاد تفنني هستند در حالي كه در همه جاي دنيا تعداد معتادان تفنني از معتادان دائمي بيشتر است زيرا معمولا تعداد كساني كه تازه به يك كار گرايش پيدا مي كنند از افراد كهنه كار آن بيشتر است.
پيام گفت:‌ سازمان ملل هر سال بر اساس آمارهاي تاييد شده كشورها و نيز ليست مواد مخدر غير قانوني و گروههاي خاص مواد مخدر آمار معتادان كشورها را اعلام مي كند اما خود كشورها نيز بر اساس موادي كه خودشان غير قانوني مي دانند آمار ديگري اعلام مي كنند كه ممكن است با آمار سازمان ملل متفاوت باشد.
وي افزود: مثلا در كشورهاي عربي مانند امارات قرصهاي خواب آور مانند ديازپام و استامينوفن كدئين را هم جزء مواد غير قانوني مي دانند در حالي در بعضي كشورها مثلا مصرف حشيش هم غير قانوني نيست به همين علت آمارهاي اعلام شده از سوي كشورهاي مختلف مباني متفاوتي دارد.
وي ادامه داد: در كشور ما و ديگر كشورهاي مسلمان مصرف الكل نيز غير قانوني است و اگر آمار معتادان به الكل را هم اضافه كنيم قطعا تعداد معتادان كشور بيشتر مي شود در حالي كه هيچ آمار مشخصي از تعداد معتادان به مصرف الكل در كشور وجود ندارد.
اين كارشناس كاهش تقاضاي مواد مخدر گفت: به طور كلي 4 منبع مختلف براي كشف تعداد معتادان در كشور وجود دارد يكي تعداد معتاداني است كه دستگير مي شوند و به زندان مي روند كه معمولا از سوي نيروي انتظامي اعلام مي شود؛ ديگري آماري است كه از سوي مراكز رسمي درماني وابسته به بهزيستي و وزارت بهداشت اعلام مي شود، سوم سازمانهاي غير دولتي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند و بالاخره نمونه گيرهاي علمي و ميداني كه ممكن است تعداد بيشتري را كه به سه منبع قبلي مراجعه نمي كنند را هم در بربگيرد.
پيام افزود: در زمان حاضر آماري كه بين گروههاي كارشناسي در بخشهاي مختلف وجود دارد تعداد 3 تا 4 ميليون معتاد را در كشور تاييد مي كند حتي اگر آمار دو ميليون نفر معتاد در سال 76 را هم درست بدانيم با توجه به رشد جمعيت در اين سالها باز هم به همان عدد 3 تا 4 ميليون مي رسيم.
اين كارشناس مسائل اجتماعي اضافه كرد: در صورتي كه مصرف قرصهاي آرام بخش و خواب آور را هم لحاظ كنيم آمار معتادان در كشور به مراتب بيشتر مي شود به خصوص اينكه مصرف اين قرصها در ميان زنان ايران بسيار زياد است و اين كار ضمن اينكه آمار معتادان را به شدت بالا مي برد نسبت جنسيتي معتادان را هم كه اكنون 95 درصد آنها مرد هستند تغيير مي دهد و سهم زنان را افزايش مي دهد.
وي گفت: در صورتي كه تعداد معتادان به مصرف مواد مخدر طبيعي و مصنوعي، قرصهاي آرام بخش و الكل را با هم جمع كنيم شايد به آمار 10 ميليون نفر هم برسيم اما فرض وجود 10ميليون مصرف كننده مواد مخدر در ايران منطقي نيست زيرا 50 درصد از جمعيت 67 ميليوني ايران، زن هستند كه مصرف اين مواد در ميان آنها شايع نيست، حدود 15 ميليون نفر نيز افراد زير 18 سال و بالاي 50 سال هستند بنابراين حدود 20 ميليون نفر در گروه هدف باقي مي ماند كه با فرض 10 ميليون نفر معتاد يعني از هر دو نفر مرد يكي معتاد است كه منطقي نيست.
پيام ادامه داد: از جنبه ديگر هم ممكن است آماري ارائه شود كه نشان دهنده تعداد افرادي باشد كه حداقل يكبار مصرف مواد مخدر را تجربه كرده باشند در حالي كه هرگز معتاد نشده باشند در اين صورت باز هم آمار افزايش مي يابد.
اين كارشناس پيشگيري از اعتياد گفت: علت تعداد زياد مصرف كننده ترياك و هروئين در ايران كاملا واضح است ما در همسايگي بزرگترين منبع كشت خشخاش در جهان قرار داريم كه بزرگترين توليد كننده هرئين و مشتقات ترياك در جهان است و به همين علت اين مواد به راحتي در كشور ما قابل دسترس است در حالي كه مثلا مراكش و روسيه بزرگترين توليدكنندگان حشيش در جهان و كشورهاي آمريكاي جنوبي بزرگترين توليدكنندگان كوكائين در جهان هستند.
وي افزود: همين الان با زمزمه هايي كه پس از سقوط دولت طالبان در افغانستان و تلاشهايي كه براي محدود كردن كشت خشخاش در اين كشور شده است با توجه به عرضه كمتر مشتقات ترياك گرايش به سمت مصرف حشيش و قرصهاي اكستازي بيشتر شده و نسبت جمعيت مصرف كننده اين مواد به كل افزايش يافته است.
پيام گفت: نمي توان به طور كلي گفت كدام كشور بيشترين تعداد معتاد را دارد بلكه بر اساس نوع ماده مخدر مصرفي، آمارها فرق مي كند بنابراين بررسي همه جانبه اين موضوع نيازمند بهره‌مندي از آمارهاي دقيق و معتبر و تحقيقات مفصلي است كه تاكنون انجام نشده است.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرك و جنب و جوش عامل اصلی پيش‌گيری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …