خانه / بهداشت روان / احتمال مرگ افراد روان رنجور در اثر بيماري قلبي عروقي بيشتر است اين درحالي است كه برون گرايي از مرگ ناشي از بيماري تنفسي پيشگيري مي‌كند.

احتمال مرگ افراد روان رنجور در اثر بيماري قلبي عروقي بيشتر است اين درحالي است كه برون گرايي از مرگ ناشي از بيماري تنفسي پيشگيري مي‌كند.

پژوهشگران مي‌گويند احتمال مرگ افراد روان رنجور در اثر بيماري قلبي عروقي بيشتر است اين درحالي است كه برون گرايي از مرگ ناشي از بيماري تنفسي پيشگيري مي‌كند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از رويترز ، بيورلي شيپلي از دانشگاه ادينبورو و همكارانش در اسكاتلند با انجام تحقيقي دريافتند روان رنجوري با اضطراب و افسردگي ارتباط دارد كه مي‌تواند رابطه آن را با بيماري قلبي توضيح دهد.

محققان براي پي بردن به ارتباط اين اختلال ذهني و برون گرايي با سلامت ، مرگ و مير ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۲۴‬فرد ميانسال را به مدت ‪ ۲۱‬سال بررسي كردند. از اين افراد در ابتداي تحقيق آزمايشهاي شخصيتي گرفته شد.

برون گرايي به معناي تمايل به خونگرمي و روابط دوستانه است.

هرچه فرد خوي روان رنجورتري داشته باشد خطر مرگ ناشي از بيماري قلب و عروق افزايش بيشتري مي‌يابد.

برون گرايي احتمال مرگ ناشي از بيماري ريوي را كاهش مي‌دهد، اما تاثير ديگري در مرگ و مير افراد ندارد.

محققان به اين نتيجه رسيدند كه ارتباط مرگ و مير ناشي از بيماري قلب و عروق با روان رنجوري را مي‌توان با ژنها مرتبط دانست. در اين ميان عوامل رفتاري و اجتماعي اقتصادي نيز نقش دارند.

مشروح اين يافته‌ها در شماره ماه نوامبر و دسامبر مجله “‪Medicine‬ ‪ “Psychosomatic‬منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

علائم جسمی و فیزیکی افسردگی

افسردگی با حالت اندوه داشتن متفاوت است و برای تشخیص این دو از یکدیگر می …

چگونه دانش‌آموزان بدقلق را به درس‌خواندن تشویق کنیم

با شرایط کنونی بسیاری از بچه‌ها در مقطع دبستان به سختی راضی می‌شوند به سراغ …