۱۸ دی ( ۸ ژانویه ) ، در چنین روزی لورنزوبلینی ، پزشک و آناتومیست ایتالیایی ، در گذشت .

۱۸ دی ،برابر با   ۸ ژانویه ، در چنین روزی در سال   ۱۷۰۴ میلادی  لورنزوبلینی ، پزشک و آناتومیست ایتالیایی ، در گذشت .

بلینی نخستین کسی بود که به تشریح اجزای پارانشیم کلیه و لوله های جمع کننده ادرار (که به لوله های بلینی معروف هستند) پرداخت. همچنین یکی از لیگمان های کپسول مفصل هیپ که به تروکانتر بزرگ استخوان ران می چسبد . به نام او نامگذاری شد.

۸ ژانویه ۱۹۹۷ م. ملوین کالوین ، بیوشیمیست آمریکایی در گذشت . کالوین در سال ۱۹۶۱ م. به خاطر کشف مسیرهای شیمیایی فتوسنتز و چرخه کالوین که به توصیف ” واکنش زمان تاریکی ” و تبدیل شبانه دی اکسید کربن به قند در گیاهان می پردازد ، برنده جایزه نوبل شیمی شد .

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل