‪ ۲۲‬دی (‪ ۱۲‬ژانویه) ، ‬در چنین روزی “دیوید وکسلر” روان شناس آمریکایی متولد شد.

 ‪ ۲۲‬دی برابر با ‪ ۱۲‬ژانویه ‪ ۲۰۰۸‬است. ‪ ۱۱۲‬سال پیش در چنین روزی “دیوید وکسلر” روان شناس آمریکایی متولد شد.

وکسلر علاوه بر آزمون‌های هوش معروفی که برای بزرگسالان و کودکان ابداع کرده، آزمون حافظه وکسلر را نیز تدوین کرده‌است.

در آزمونهایی که براساس الگوی بینه ساخته شده از سوالهای متفاوتی برای سنجش هوش استفاده می‌شود. نمره آزمون، هوش یا توانایی عمومی عقلی فرد را نشان می‌دهد و حاکی از توانایی‌های ویژه او نیست.

البته کسانی که در به کارگیری و نمره‌گذاری آزمونها مهارت بیشتری دارند می‌توانند علاوه بر هوشبهر کلی، به نکته‌های بسیاری درباره نقاط ضعف یا توانمندی‌های آزمودنی دست یابند.

یکی از راههای دستیابی به اطلاعاتی درباره انواع توانایی‌های ویژه به جای تک نمره سن عقلی، این است که ماده‌های آزمون را به بیش از یک گروه تقسیم کنیم و برای هر گروه، نمره جداگانه‌ای به دست آوریم.

در مقیاس هوشی وکسلر برای بزرگسالان (‪ (۲۳۵‬و مقیاس هوشی او برای کودکان (‪ (۲۳۶‬برای همین هدف دنبال شده‌است. بنابراین آزمون وکسلر آزمونی با بیش از یک مقیاس است.

در چنین روزی در سال ‪” ۱۹۱۶‬روت روگان بنریتو” شیمیدان زن آمریکایی و ابداع‌کننده پارچه‌های “بشور و بپوش” متولد شد.

او کسی است که برای نخستین بار لیپیدهای قابل تزریق وریدی برای تغذیه وریدی تام (‪ (TPN‬را ساخته است.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل