۲۳‬دی (‪ ۱۳‬ژانویه ) ، در چنین روزی، “اسکار مینکوفسکی” فیزیولوژیست و پاتولوژیست آلمانی متولد شد.

۲۳‬دی برابر با ‪ ۱۳‬ژانویه ‪ ۲۰۰۸‬است. ‪ ۱۵۰‬سال پیش در چنین روزی، “اسکار مینکوفسکی” فیزیولوژیست و پاتولوژیست آلمانی متولد شد. مینکوفسکی به همراه “ژوزف فون مرینگ” کشف کرد که برداشتن پانکراس سگ باعث دیابت می‌شود.

این دو دانشمند درسال ‪ ۱۸۸۹‬دراستراسبورگ آلمان،ضمن بررسی نقش لوزالمعده در عمل گوارش ، لوزالمعده سگی را برداشتند . روز بعد یکی از دستیاران آزمایشگاه، آنان را متوجه مگس‌هایی کرد که به دور ادرار این سگ جمع شده بودند.

آنان که کنجکاو شده بودند بدانند چرا مگس‌ها به سوی ادرار جمع شده‌اند آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و متوجه شدند که دارای قند بسیار زیادی است و وجود قند در ادرار از نشانه‌های شایع دیابت است.

مرینگ و مینکوفسکی برای نخستین بار نشانه‌هایی را مشاهده کردند که دلالت بر ایجاد دیابت تجربی در یک جانور است. نبود لوزالمعده در این حیوان نشان می‌داد که باید رابطه‌ای میان این عضو و دیابت وجود داشته باشد.

این دو دانشمند، ثابت کردند که از لوزالمعده، ماده‌ای ترشح می‌شود که مصرف قند را تنظیم می‌کند و کمبود این ماده باعث اختلالاتی در سوخت و ساز قند می‌شود که به صورت نشانه‌های دیابت ظاهر می‌شوند.

‪ ۱۳۲‬سال پیش در چنین روزی ، “رابرت آدامز” پزشک ایرلندی و محقق در زمینه بیماری‌های قلب و نقرس که سندرم “استوکس – آدامز” به نام اوست، چشم از جهان فروبست.

ایست یا سنکوپ دوره‌ای قلب به خاطر نبود ریتم معمول فرار یا بدون فیبریلاسیون بطنی و تظاهر بالینی بلوک شدید قلبی را سندرم استوکس – آدامز، می‌نامند.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل