خانه / اخبار پزشكان بدون مرز / يك پژوهشكده بريتانيايي ، درباره بروز ناامني در جهان در پي ادامه وقوع تغييرات مخرب آب و هوايي هشدار داد.

يك پژوهشكده بريتانيايي ، درباره بروز ناامني در جهان در پي ادامه وقوع تغييرات مخرب آب و هوايي هشدار داد.

يك پژوهشكده بريتانيايي كه در امور امنيتي به سياستمداران اين كشور مشورت مي‌دهد، درباره بروز ناامني در جهان در پي ادامه وقوع تغييرات مخرب آب و هوايي هشدار داد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، “گروه پژوهشي آكسفورد” با انتشار گزارشي همچنين از دولتمردان كشورهاي غربي خواست تا دير نشده براي مقابله با تغييرات آب و هوايي دست به كار شوند.

بر اساس اين گزارش، تغييرات آب و هوايي با پيامدهاي منفي بسياري از جمله ناامني همراه خواهد بود و حتي استفاده از نيروي نظامي براي مهار اين گونه نامني‌ها چاره‌ساز نخواهد بود.

نهاد غيردولتي گروه پژوهشي آكسفورد به دولتمردان غربي توصيه كرده تا سياست امنيتي خود را تغيير دهند و به پيشگيري به عنوان يك راهبرد موثر بيانديشند.

اين موسسه در تحليل خود گوشزد كرده كه بريتانيا و ساير كشورهاي غربي در آينده با فشارهاي فزاينده داخلي جمعيت خود براي پرداختن به موضوع تغييرات آب و هوايي روبرو خواهند شد.

“فشار احتمالي ناشي از پيامدهاي تغييرات آب و هوايي با خود تغييرات شديدي در چگونگي حكومت داري و اجراي قانون به همراه خواهد آورد.” در گزارش اضافه شده كه كشورهاي غربي بر اثر تغييرات آب و هوايي با فشارهاي بيروني چون افزايش سيل مهاجران از كشورهاي فقير نيز روبرو خواهند شد.

“كريس آبوت” از تهيه‌كنندگان اين گزارش، درباره افزايش استفاده گروه‌هاي طرفدار محيط زيست از روش‌هايي كه گروههاي خرابكار به كار مي‌گيرند، هشدار داده است.

او درباره پيوند پديده تغييرات مخرب جوي با فشارهاي اجتماعي و اقتصادي نوشت كه اين فشارها كشمكش‌ها و نزاع‌ها درباره منابع بويژه منابع نفت و آب را دامن خواهد زد.

آبوت كه پژوهشگر و مسوول هماهنگي در گروه پژوهشي آكسفورد است به مناسبت انتشار اين گزارش متذكر شد: با افزايش دامنه تغييرات آب و هوايي سيل جمعيت از جوامع بزرگ فقير به سمت كشورهاي كوچك ثروتمند راهي خواهد شد و كشمكش‌ها سبب تغييرات مرزها خواهند شد.

“همچنين اين نگراني وجود دارد كه نظام كنوني اداره جامعه جهاني نتواند از عهده چالش‌هاي ژئوپولتيك برآيد، به ويژه در زماني كه حكومتهاي ملي نيز خود دستخوش ويراني خواهند شد.”
در گزارش گروه پژوهشي آكسفورد تصريح شده است: كشورها زير فشارهاي مختلف ممكن است از معيارهاي مرسوم جهاني سرپيچي كرده و در نزاع‌ها به ارتش‌هاي خود متوسل شوند. اگر دولتها به سادگي و با شيوه‌هاي سنتي به مقابله با اين چالشها بروند عاقبت به شكست تن در خواهند داد.”
“امروز دولتها به سمت توسعه نيروي پليس، دستگاههاي امنيتي و ارتش روي آورده‌اند تا اين نيروها به آنان براي سازگار شدن با شرايط جديد ياري رسانند، اما بايد در برابر وسوسه استفاده از قوه قهريه براي كنترل شرايط مقاومت كنند چرا كه در اين وضعيت تنها علاج واقعي، پيشگيري از وقوع شرايط است.”
گروه پژوهشي آكسفورد در سال ‪ ۱۹۸۲‬ميلادي تاسيس شد و فعاليت عمده آن ارايه رايزني در امور امنيتي ملي و بين‌المللي بوده است.

همچنین بررسی کنید

کاهش آمار چاقی در کودکان دو تا پنج ساله آمریکایی در یک دهه اخیر

پس از سال ها هشدار در مورد افزایش وزن در کودکان آمریکایی و خطرات درازمدت …

در هنگام سفر به کدام کشورها لازم است واکسن فلج اطفال دریافت کنیم ؟

فلج اطفال (poliomyelitis)، نوعی بیماری حاد ویروسی می‌باشد که دستگاه گوارش و در بعضی مواقع …