خانه / تاریخ پزشکی / هشتم بهمن ( ‪ ۲۸‬ژانويه ) ، ‬در چنين روزي، “جيوواني آنفونسو بورلي” رياضيدان و فيزيكدان ايتاليايي به دنيا آمد.

هشتم بهمن ( ‪ ۲۸‬ژانويه ) ، ‬در چنين روزي، “جيوواني آنفونسو بورلي” رياضيدان و فيزيكدان ايتاليايي به دنيا آمد.

هشتم بهمن برابربا ‪ ۲۸‬ژانويه ‪ 2008‬است. ‪ 400‬سال پيش در چنين روزي، “جيوواني آنفونسو بورلي” رياضيدان و فيزيكدان ايتاليايي به دنيا آمد.

بورلي براي نخستين بار حركت عضلات و ساير كاركردهاي بدن را بر اساس قوانين فيزيك توضيح داد.

وي كه با گاليله دوستي داشت و معتقد بود كه دنباله‌دارها از فضاهاي دوردست منظومه شمسي وارد شده و مداراتشان سهمي و غيرقابل بازگشت هستند.

همچنين در چنين روزي درسال ‪” ۱۹۲۲‬رابرت ويليام هالي” بيوشيميدان آمريكايي به دنيا آمد.

هالي به همراه “مارشال وارن نيرنبرگ” و “هارگوبيند خورانا” جايزه نوبل فيزيولوژي در پزشكي سال ‪ ۱۹۶۸‬را به خاطر توضيح چگونگي ذخيره اطلاعات مربوط به كنترل سنتز سلولي در ‪ DNA‬دريافت كرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل