خانه / اخبار علوم پايه / نتايج تحقيق انجام‌شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشكي تبريز نشان مي‌دهد كه غلظت لپتين به دليل افزايش بافت چربي در بدن افزايش مي‌يابد.

نتايج تحقيق انجام‌شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشكي تبريز نشان مي‌دهد كه غلظت لپتين به دليل افزايش بافت چربي در بدن افزايش مي‌يابد.

نتايج تحقيق انجام‌شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشكي تبريز نشان مي‌دهد كه غلظت لپتين به دليل افزايش بافت چربي در بدن افزايش مي‌يابد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، لپتين محصول ژن ‪ ، ob‬هورموني است كه توسط آديپوسيت‌ها ترشح شده و موجب كاهش دريافت غذا و افزايش مصرف انرژي مي‌شود.

در اين تحقيق كه با هدف تعيين همبستگي بين سطح لپتين سرم و تركيب بدن در زنان سالم غيرديابتي، انجام شده ، ‪ ۵۰‬زن با وزن طبيعي به عنوان گروه شاهد و همين تعداد به عنوان گروه آزمايش، انتخاب و سطوح لپتين ناشتا در آنان به روش ” الايزا” اندازه‌گيري شد.

در اين پژوهش، نمايه توده بدن و تركيب بدن متشكل از توده چربي ، توده بدون چربي و درصد چربي تمام نمونه‌هاي آمار، تعيين و براي مشخص كردن چاقي مركزي از نسبت دور كمر به دور باسن استفاده شده است.

يافته‌هاي تحقيق ياد شده حاكي است كه غلظت لپتين در افراد چاق ‪۱۷/۵‬نيوتن گرم در هر ميلي‌ليتر و در افراد با وزن طبيعي ‪ ۴/۹‬نيوتن گرم بر ميلي‌ليتر بوده است.

محققان پژوهش مزبور نتيجه‌گرفته‌اند كه همبستگي معنادار مستقيمي بين توده چربي بدن و لپتين در افراد چاق و ارتباط معكوس بين توده چربي بدن و سطوح لپتين در گروه شاهد مشاهده مي‌شود.

بنا بر يافته‌هاي تحقيق، همبستگي معناداري بين نسبت دوركمر به دور باسن با لپتين در گروه‌هاي شاهد و آزمايش مشاهده نشد.

ترشح هورمون لپتين براي تنظيم وزن طبيعي و كاهش وزن بدن ضروري بوده و اختلال در كاركرد آن به دليل نقش اين هورمون در چاقي بسيار خطرناك‌است.

همچنین بررسی کنید

کشف جدید درباره علت سرطان

اکثر بازماندگان از سرطان های خوش خیم تمایل دارند بیش از حد در رژیم های …

ارتباط دویدن منظم با کاهش خطر ابتلاء به آب مروارید

محققان دریافتند ورزش منظم همچون دویدن، دوچرخه سواری و پیاده روی احتمال ابتلاء به آب …