نتایج تحقیق انجام‌شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می‌دهد که غلظت لپتین به دلیل افزایش بافت چربی در بدن افزایش می‌یابد.

نتایج تحقیق انجام‌شده توسط محققان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نشان می‌دهد که غلظت لپتین به دلیل افزایش بافت چربی در بدن افزایش می‌یابد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، لپتین محصول ژن ‪ ، ob‬هورمونی است که توسط آدیپوسیت‌ها ترشح شده و موجب کاهش دریافت غذا و افزایش مصرف انرژی می‌شود.

در این تحقیق که با هدف تعیین همبستگی بین سطح لپتین سرم و ترکیب بدن در زنان سالم غیردیابتی، انجام شده ، ‪ ۵۰‬زن با وزن طبیعی به عنوان گروه شاهد و همین تعداد به عنوان گروه آزمایش، انتخاب و سطوح لپتین ناشتا در آنان به روش ” الایزا” اندازه‌گیری شد.

در این پژوهش، نمایه توده بدن و ترکیب بدن متشکل از توده چربی ، توده بدون چربی و درصد چربی تمام نمونه‌های آمار، تعیین و برای مشخص کردن چاقی مرکزی از نسبت دور کمر به دور باسن استفاده شده است.

یافته‌های تحقیق یاد شده حاکی است که غلظت لپتین در افراد چاق ‪۱۷/۵‬نیوتن گرم در هر میلی‌لیتر و در افراد با وزن طبیعی ‪ ۴/۹‬نیوتن گرم بر میلی‌لیتر بوده است.

محققان پژوهش مزبور نتیجه‌گرفته‌اند که همبستگی معنادار مستقیمی بین توده چربی بدن و لپتین در افراد چاق و ارتباط معکوس بین توده چربی بدن و سطوح لپتین در گروه شاهد مشاهده می‌شود.

بنا بر یافته‌های تحقیق، همبستگی معناداری بین نسبت دورکمر به دور باسن با لپتین در گروه‌های شاهد و آزمایش مشاهده نشد.

ترشح هورمون لپتین برای تنظیم وزن طبیعی و کاهش وزن بدن ضروری بوده و اختلال در کارکرد آن به دلیل نقش این هورمون در چاقی بسیار خطرناک‌است.

همچنین بررسی کنید

کشف یک درمان پروتئینی جدید برای آب سیاه

نتایج یک مطالعه پزشکی دانشگاه نورث وسترن بر روی موش، منجر به کشف یک روش …

افرادی که دارای این گروه خونی هستند بدنشان در برابر عفونت مقاوم تر است

افرادی که دارای گروه خونی O هستند در هنگام عفونت کمتر رنج می‌برند.یک تیم بین‌المللی …