خانه / اخبار اجتماعي / يافته‌هاي يك پژوهش اجتماعي نشان مي‌دهد كه “سلامت روان دانشجويان ارتباط مستقيم با كيفيت زندگي آنان دارد”.

يافته‌هاي يك پژوهش اجتماعي نشان مي‌دهد كه “سلامت روان دانشجويان ارتباط مستقيم با كيفيت زندگي آنان دارد”.

يافته‌هاي يك پژوهش اجتماعي نشان مي‌دهد كه “سلامت روان دانشجويان ارتباط مستقيم با كيفيت زندگي آنان دارد”.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، اين پژوهش را “مركز تحقيقات علوم رفتاري” وابسته به دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌الله تهران به روش “توصيفي از نوع همبستگي” انجام داد و خلاصه‌اي از آن روز دوشنبه به ايرنا نمابر شد.

اين تحقيق با هدف “بررسي رابطه كيفيت زندگي و سلامت رواني دانشجويان صورت گرفته است” و تلاش دارد به اين پرسش پاسخ دهد كه “سطح سلامت رواني دانشجويان از نظر علام جسماني، اضطراب و بي‌خوابي، نارسايي با عملكرد اجتماعي و افسردگي چه رابطه‌اي دارد”؟
جامعه آماري اين پژوهش، ‪ ۱۷۰‬دانشجوي دانشگاه‌هاي تهران است.

بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، تفاوت معنادار و مثبت ميان كيفيت زندگي با سلامت عمومي كل، علايم جسماني، اضطراب و بي‌خوابي، نارسايي در عملكرد اجتماعي و افسردگي وجود دارد.

به عبارت ديگر، رابطه ابعاد كيفيت زندگي و ابعاد سلامت عمومي بيانگر وجود تفاوت معني دار يك صدم تا پنج صدم ميان مقايس‌هاي عملكرد جسماني، كاركرد نقش جسمي، درد بدني، سلامت عمومي، سرزندگي، علمكرد اجتماعي، كاركرد نقش هيجاني و ابعاد سلامت عمومي شامل شكايات جسماني، اضطراب و بي‌خوابي، نارسايي در عملكرد اجتماعي و افسردگي دارد.

اين مطالعه نشان داد كه “ميان كيفيت زندگي و سلامت عمومي رابطه معني‌داري وجود دارد به گونه‌اي كه با بهتر شدن كيفيت زندگي افراد، سطح سلامت رواني آنها نيز افزايش مي‌يابد”.

همچنين “ميان كيفيت زندگي و شكايت جسماني رابطه معناداري وجود دارد، بدين معني كه شكايت جسماني، كيفيت زندگي افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهد”.

يافته‌هاي اين پژوهش همچنين اثبات كرد كه “رابطه‌اي ميان كيفيت زندگي و افسردگي وجود دارد به گونه‌اي كه افسردگي، كيفيت زندگي افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهد”.

پژوهشگر اين تحقيق همچنين توصيه كرد كه “كيفيت زندگي دانشجويان، به عنوان چارچوبي براي ارائه خدمات و تخصيص منابع در نظر گرفته شود”.

در اين پژوهش توصيه پژوهشگر به اين استنتاج منتهي شد كه “افزايش خدمات و تخصيص منابع بيشتر براي افراد جامعه به بهبود كيفيت زندگي آنان خواهد انجاميد”.  

همچنین بررسی کنید

علائم جسمی و فیزیکی افسردگی

افسردگی با حالت اندوه داشتن متفاوت است و برای تشخیص این دو از یکدیگر می …

چگونه دانش‌آموزان بدقلق را به درس‌خواندن تشویق کنیم

با شرایط کنونی بسیاری از بچه‌ها در مقطع دبستان به سختی راضی می‌شوند به سراغ …