خانه / تاریخ پزشکی / 11 بهمن (31 ژانویه ) ، در چنین روزی کارل فون وویت فیزیولوژیست و دانشمند علوم تغذیه آمریکایی که نخستین بار میزان کلی متابولیسم را در پستانداران اندازه گرفت ، در گذشت .

11 بهمن (31 ژانویه ) ، در چنین روزی کارل فون وویت فیزیولوژیست و دانشمند علوم تغذیه آمریکایی که نخستین بار میزان کلی متابولیسم را در پستانداران اندازه گرفت ، در گذشت .

11 بهمن برابر با 31 ژانویه سال 2008 میلادی در چنین روزی در سال 1821 م. کارل فون وویت فیزیولوژیست و دانشمند علوم تغذیه آمریکایی  که نخستین بار میزان کلی متابولیسم را در پستانداران اندازه گرفت ، در گذشت .

فون وویت نخستین کسی بود که مساوی بودن دریافت کربن ، هیدروژن و اکسیژن را با خروجی این عناصر ثابت کرد .

او دریافت که منبع انرژی عضلات از پروتئین نیست ، ارزش غذایی بسیاری از مواد از جمله آسپاراژین و پپتون ها را محاسبه کرد و اولین کالریمتر بزرگ برای بررسی متابولیسم انسان را ساخت .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل