خانه / اخبار محیط زیست / پديده گرم شدن آب درياها از اواسط دهه ‪ ،۱۹۹۰‬وقوع توفانهاي هاريكين را در جهان ‪ ۴۰‬درصد افزايش داده است.

پديده گرم شدن آب درياها از اواسط دهه ‪ ،۱۹۹۰‬وقوع توفانهاي هاريكين را در جهان ‪ ۴۰‬درصد افزايش داده است.

پديده گرم شدن آب درياها از اواسط دهه ‪ ،۱۹۹۰‬وقوع توفانهاي هاريكين را در جهان ‪ ۴۰‬درصد افزايش داده است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از خبرگزاري فرانسه ، اين مقاله كه نخستين مطالعه‌اي است كه تاثير افزايش دماي آب درياها را در افزايش وقوع توفانها مورد بررسي قرار داده است، به دانشمندان در درك تاثيرات ناشي از گرم شدن هواي جهان كمك بزرگي مي‌كند.

وقوع هاريكين — اصطلاحي كه به گردبادهاي شديد گفته مي‌شود كه در اقيانوس اطلس شكل مي‌گيرد و آمريكاي مركزي، حوزه كارائيب و جنوب آمريكا را تهديد مي‌كند– دلايل مختلفي دارد.

يكي از دلايل گرما و رطوبت زياد ناشي از گرم شدن آب درياها تا حد ‪ ۲۷‬درجه سانتيگراد است.

علت ديگر زاويه باد است. زوايه باد نشان مي‌دهد كه آيا توفاني كه تازه شكل گرفته است به هاريكين تبديل خواهد شد يا آنكه تجزيه مي‌شود.

“مارك ساندرز” و “آدام لي” محققان انگليسي “مركز تحقيقاتي خطر دانشگاه ‪ “UCL‬اطلاعات سالانه هواشناسي آمريكا را در ارتباط با وقوع هاريكين‌ها در طي سال‌هاي ‪ ۱۹۶۵‬تا ‪ ۲۰۰۵‬بررسي و آنها را با يك ميانگين پنجاه ساله مقايسه كردند.

در اين مطالعه ديده شد طي نيم قرن اخير بطور متوسط هر سال حدود شش هاريكين به وقوع پيوسته است كه تقريبا نيمي از آنها هاريكين‌هاي شديد بودند.

اما اين ميانگين براي ‪ ۱۰‬سال از سال ‪ ۱۹۹۶‬تا ‪ ،۲۰۰۵‬به حدود هشت هاريكين در سال افزايش مي‌يابد كه حدود چهار هاريكين از آنها از نوع شديد بودند.

وقوع توفانهاي هاريكين در آمريكا نيز بيشتر شده است بطوري كه از نظر آماري هر سه سال يا بيشتر يك توفان اضافي به وقوع مي‌پيوندد.

محققان پس از بررسي نقش باد در پيدايش و شكل‌گيري هاريكين نتيجه گرفتند افزايش نيم درجه سانتيگرادي در دماي هوا وقوع هاريكين‌ها را ‪۴۰‬ درصد افزايش داده است.

ساندرز به خبرگزاري فرانسه گفت كه اين يافته‌ها مي‌توانند به محققاني كه سعي مي‌كنند از طريق شبيه‌سازي‌هاي رايانه‌اي تاثير گرم شدن هواي زمين را بر وقوع هاريكين‌ها دريابند، كمك بزرگي مي‌كند.

همچنین بررسی کنید

تاثیر جیوه بر سلامت

جیوه یک فلز سنگین است که به شکلهای مختلف در محیط وجود دارد . که …

آشنایی با آلاینده های هوا

اكسيدهاي نيتروژن از ميان هفت اکسيد نيتروژن شناخته شده موجود در هواي محيط، اکسيد نيتريک …