۱۲ بهمن (اول فوریه ) ، در چنین روزی در سال ۱۸۵۱ م. شیر تبخیر و تغلیظ شده ( از اجداد شیر خشک های امروزی ) ، توسط گیل بوردون اختراع شد.

۱۲ بهمن برابر با اول فوریه سال ۲۰۰۸ میلادی است ، در چنین روزی در سال ۱۸۵۱ م. شیر تبخیر و تغلیظ شده  ( از اجداد شیر خشک های امروزی ) ، توسط گیل بوردون اختراع شد.

۱ فوریه سال ۱۹۵۱ میلادی  نخستین تصویر متحرک با اشعه ایکس ، گرفته شد.

۱ فوریه سال ۱۹۷۶ میلادی جورج هویت ویپل ، پاتولوژیست آمریکایی و کاشف بیماری ویپل و تروفریما ویپلی ، درگذشت .

کشف او مبنی بر اینکه عصاره کبد می تواند در درمان کم خونی پرنسیوز موثر باشد باعث شد که وی به همراه ریچاردز مینوت و ویلیام پری مورفی در سال ۱۹۳۴ م. موفق به دریافت جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی شود . بعدها ویتامین B12 از این عصاره استخراج شد.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل