خانه / تاریخ پزشکی / 17 بهمن (6 فوریه ) ، در چنین روزی در سال 1852 میلادی کونوای لویدمورگان ، جانور شناس و روانشناس انگلیسی و بنیانگذار علم روانشناسی مقایسه ای یا روانشناسی حیوانی ، متولد شد .

17 بهمن (6 فوریه ) ، در چنین روزی در سال 1852 میلادی کونوای لویدمورگان ، جانور شناس و روانشناس انگلیسی و بنیانگذار علم روانشناسی مقایسه ای یا روانشناسی حیوانی ، متولد شد .

17 بهمن برابر با 6 فوریه سال 2008 است . در چنین روزی در سال 1852 میلادی کونوای لویدمورگان ، جانور شناس و روانشناس انگلیسی و بنیانگذار علم روانشناسی مقایسه ای یا روانشناسی حیوانی ، متولد شد .

عبارت ” یادگیری به وسیله آزمون و خطا ” از ابداعات مورگان به شمار می رود.

6 فوریه سال 1944 میلادی ، نخستین بارور سازی تخمک انسانی در لوله آزمایش توسط دکتر جان راک ( 1890 – 1984 م.) ، یک متخصص زنان آمریکایی و از جمله سازندگان قرص های ضدبارداری ، انجام شد.

6 فوریه سال 1991 میلادی ، سالوادرلوریا ، زیست شناس ایتالیایی الاصل آمریکایی و برنده جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی در سال 1969 میلادی به خاطر پژوهش در مورد باکتریوفاژها به همراه ماکس دلبروک و آلفرد دی هرشی ، درگذشت .

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل