خانه / اخبار انتصاب ها / انتصاب‌هاي جديد در وزارت بهداشت : وزير بهداشت طي احكامي جداگانه جمال الدين سجادي را به سمت مشاور وزير در امور آموزشي و تحقيقاتي و متوليان را به عنوان قائم مقام وزير در امور اقتصادي و بازرگاني و رئيس مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني منصوب كرد. 18/8/84

انتصاب‌هاي جديد در وزارت بهداشت : وزير بهداشت طي احكامي جداگانه جمال الدين سجادي را به سمت مشاور وزير در امور آموزشي و تحقيقاتي و متوليان را به عنوان قائم مقام وزير در امور اقتصادي و بازرگاني و رئيس مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني منصوب كرد. 18/8/84

انتصاب‌هاي جديد در وزارت بهداشت

مشاور وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در امور آموزش و تحقيقاتي همچنين قائم مقام وزير در امور اقتصادي و بازرگاني و رئيس مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، لنكراني، وزير بهداشت طي احكامي جداگانه جمال الدين سجادي را به سمت مشاور وزير در امور آموزشي و تحقيقاتي و متوليان را به عنوان قائم مقام وزير در امور اقتصادي و بازرگاني و رئيس مركز مديريت و هماهنگي امور بازرگاني منصوب كرد.

همچنین بررسی کنید

گزارش مراسم معارفه رييس جديد انستيتو كانسر دانشگاه علوم پزشكي تهران

احمد عامری به عنوان نماینده انجمن پرستاری ایران در اهواز و شهرستانهای تابعه منصوب گردید