روزنامه ژاپنی نیهون کیزای گزارش داد: احتمال شیوع یک نوع تازه از ویروس آنفلوآنزای مرغی در میان انسانها، رو به افزایش است. ۱۸/۸/۸۴

احتمال خطر شیوع ویروس جدیدی از گونه آنفلوآنزای مرغی در میان انسان‌ها ‪۸۴/۰۸/۱۸‬

روزنامه ژاپنی نیهون کیزای گزارش داد: احتمال شیوع یک نوع تازه از ویروس آنفلوآنزای مرغی در میان انسانها، رو به افزایش است.

این روزنامه نوشت: این احتمال رو به افزایش است که ویروس آنفلوآنزای مرغی از نوع “اچ ‪ ۵‬ان ‪ “۱‬بطورناگهانی دچاردگرگونی شده و تبدیل به ویروسی شود که از انسان به انسان به آسانی قابل سرایت باشد.

نیهون کیزای به نقل از پروفسور “اوشی تانی” یکی از پژوهشگران وابسته به سازمان بهداشت جهانی (دبلیو تی او) نوشت: در منطقه آسیا سرایت ویروس آنفلوآنزای مرغی از مرغ به انسان ادامه دارد.

اوشی تانی گفت: عامل بیشتر این سرایت‌ها، مرغ‌هایی بودند که در محدود خانه بیماران نگهداری می‌شدند، اما هنوز نمی‌توان این احتمال را رد کرد که این ویروس در برخی از حالت‌ها از انسان به انسان سرایت نکرده باشد.

وی افزود: ویروس آنفلوآنزای مرغی که به بیماران در اندونزی سرایت پیدا کرده، هر چند همانند ویروس مشابه در ویتنام از گونه “اچ ‪ ۵‬ان ‪ ” ۱‬می‌باشد اما ژن آن متفاوت است.

نامبرده‌اظهار داشت: واکسنی که سازمان بهداشت جهانی به کشورهای گوناگون داده، ویژه ویروسی بوده که در ویتنام پدیدار شده است.

وی گفت: اگر ویروس‌هایی که در اندونزی در میان بیماران دیده شده ناشی از سرایت انسان به انسان باشد، این احتمال وجود دارد که واکسن‌های توزیع شده به اندازه کافی تاثیرگذار نباشند.

همچنین بررسی کنید

افرادی که ساعت های زیادی به نمایشگر رایانه خیره می شوند دچار خشکی چشم می گردند

پژوهشگران علوم پزشکی در کشور ژاپن می گویند نتایج بررسی های آنان نشان داده است افرادی …

تحرک و جنب و جوش عامل اصلی پیش‌گیری از سرطان است

پژوهشگران علوم پزشکی در دانشگاه “رگنسبورگ” آلمان می گویند نتایج یک مطالعه که به تازگی …