خانه / تاریخ پزشکی / ۲۵‬بهمن (‪ ۱۴‬فوريه ) ، پنج سال پيش در چنين روزي ، نخستين گوسفند همانندسازي شده در جهان با وجود تلاش‌ها نتوانست به حيات خود ادامه دهد و تلف شد.

۲۵‬بهمن (‪ ۱۴‬فوريه ) ، پنج سال پيش در چنين روزي ، نخستين گوسفند همانندسازي شده در جهان با وجود تلاش‌ها نتوانست به حيات خود ادامه دهد و تلف شد.

۲۵‬بهمن برابر با ‪ ۱۴‬فوريه ‪ 2008 ‬است. 5 سال پيش در چنين روزي ، نخستين گوسفند همانندسازي شده در جهان با وجود تلاش‌ها نتوانست به حيات خود ادامه دهد و تلف شد.

دانشمندان، علت تلف شدن گوسفند دالي را يك بيماري ريوي پيشرونده گزارش ذكر كردند.

‪ ۲۴‬جولاي ‪ ۱۹۹۷‬دانشمندان اسكاتلندي كه گوسفند دالي را به روش كلونينگ توليد كرده بودند اعلام كردند كه اين گوسفند را با استفاده از ژن‌هاي انساني كلون كرده‌اند.

“دالي” نخستين پستاندار شبيه‌سازي شده در ژوئيه ‪ ،۱۹۹۶‬سرآغاز يك انقلاب علمي تازه شد.

نشريه علمي نيچر در سال ‪ ۱۹۹۷‬گزارش اين تحول را در مقاله‌اي كه نويسنده اصلي آن پروفسور “ايان ويلموت” رئيس موسسه تحقيقاتي روزالين در ادينبورو بود، به چاپ رساند.

از آن هنگام تا به امروز نام پروفسور ويلموت، به عنوان طراح اصلي سلسله آزمايش‌هايي كه به خلق ژنتيكي دالي، منجر شد، ثبت گرديد.

پروفسور “ايان ويلموت”، اينك درصدد است از نهاد ناظر بر تحقيقات مربوط به بارورسازي و رويان شناسي انسان در انگلستان ، براي استفاده از تخمك زنان براي خلق رويان با هدف مطالعه بيماريهاي عصبي حركتي ، كسب اجازه كند.

بر اساس قوانين كنوني انگلستان هر نوع توليد رويان به منظور انجام آزمايشهاي علمي ، ممنوع است و محققاني كه در زمينه سلولهاي بنيادي تحقيق مي‌كنند تنها مجازند از رويانهايي كه در هنگام فرآيند حاملگي خارج از رحم ( آي وي اف) مناسب تشخيص داده نمي‌شوند و يا اضافه مي‌آيند و در رحم زن جاگذاري نمي‌شوند، براي تحقيقات علمي استفاده كنند.

در چنين روزي در سال ‪ ۱۹۸۴‬نخستين پيوند همزمان قلب و كبد جهان روي يك دختر شش ساله آمريكايي، كه تا ‪ ۱۳‬سالگي هم زنده ماند، انجام شد.

در چنين روزي در سال ‪ ۱۹۱۱‬نيز، “ويلم جي.كولف” پزشك و مهندس پزشكي هلندي- آمريكايي و از جمله پيشگامان اعضاي مصنوعي متولد شد.

كولف مخترع ماشين كليه مصنوعي (دياليز) در سال ‪ ۱۹۴۳‬و قلب مصنوعي در سال ‪ ۱۹۵۷‬است.

نخستين جاي‌گذاري قلب مصنوعي در انسان در سال ‪ ۱۹۸۲‬تحت نظر كولف، انجام گرفت.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل