‪ ۲۹‬بهمن( ‪ ۱۸‬فوریه ) ، در چنین روزی “پیر فیدل برتونو” پزشک و اپیدمیولوژیست فرانسوی درگذشت.

‪ ۲۹‬بهمن برابر با ‪ ۱۸‬فوریه ‪ ۲۰۰۸‬است. ‪ ۱۴۶‬سال پیش در چنین روزی “پیر فیدل برتونو” پزشک و اپیدمیولوژیست فرانسوی درگذشت.

برتونو از نخستین توصیف‌کنندگان بیماری “دیفتری” و همچنین نخستین کسی است که توانسته یک “تراکئوتومی” موفق نجات بخش (برای یک مبتلا به دیفتری) انجام دهد.

همچنین برتونو نخستین کسی است که حصبه (تیفوئید) را از تیفوس تمیز داد.

تیفوئید (حصبه) یک بیماری حاد باکتریال است که عامل آن باکتری به نام “سالمونلاتیفی” ( ‪ (Salmonella typhi‬است. تیفوس نیز بر اثر یک باکتری با نام “ریچتس” (‪ (Richetisa‬که شپش ناقل آن است، پدید می‌آید.

‪ ۲۱۸ ‬سال پیش هم در چنین روزی، “مارشال‌هال” پزشک و فیزیولوژیست انگلیسی و شارح و نامگذاری‌کننده رفلکس‌های عصبی در پاسخ به محرک ها، به دنیاآمد.

تاکنون چندین نفر از فیزیولوژیست‌های اولیه خدمت‌های قابل توجهی به مطالعه درباره کارکردهای مغز کرده‌اند. کار آنان به سبب کشف مناطق خاص مغز و توسعه روش‌های تحقیق که بعدها به‌طور گسترده‌ای در روانشناسی فیزیولوژیکی به کار بسته شد، برای روانشناسی اهمیت دارد.

یکی از پیشروان پژوهش درباره رفتار بازتابی، مارشال هال بود که در لندن کار می‌کرد.

هال، مشاهده کرد چنانچه پایانه‌های عصبی حیواناتی که سرشان از تن جدا شده، در معرض تحریک قرار گیرند تا مدتی به حرکت خود ادامه می‌دهند.او چنین نتیجه گرفت که سطوح مختلف رفتار به قسمت‌های مختلف مغز و نظام عصبی وابسته است.

هال، بویژه چنین فرض کرد که حرکت ارادی به مخ، حرکت بازتابی به نخاع، حرکت غیرارادی به تحریک مستقیم ساختمان عضلانی و حرکت تنفسی به مغز تیره مربوط است.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل