اول اسفند ( ‪ ۲۰‬فوریه ) ، ‬در چنین روزی، “کورت پل ریشتر” زیست شناس آمریکایی و ابداع‌کننده مفهوم “ساعت بیولوژیک” به دنیا آمد.

اول اسفند برابر با ‪ ۲۰‬فوریه ‪ ۲۰۰۸‬است . ‪ ۱۱۴‬سال پیش در چنین روزی، “کورت پل ریشتر” زیست شناس آمریکایی و ابداع‌کننده مفهوم “ساعت بیولوژیک” به دنیا آمد.

مغز انسان دارای خصوصیتی است که آنرا ساعت بیولوژیکی می‌گویند که ما را در وقت مشخصی از خواب بیدارنموده و در ساعت خاصی بسوی بستر خواب می‌کشاند.

این خصوصیت حتی در وجود حیوانات دیده می‌شود به طوری که بوم و شب‌پره روز را در خواب و شب را در بیداری می‌گذرانند.

مغز و اعصاب و تمامی بدن انسان نیازمند خواب است واگر فرصت کافی استراحت برای انسان دست نداد، وجود انسان می‌خواهد این (قرض) را به شکلی از اشکال بپردازد و ازهمین لحاظ انسان کم‌خواب، پیوسته در کسالت و خستگی بسرمی‌برد.

‪ ۱۰۶‬سال پیش هم در چنین روزی، “رنه ژول دوبوس” میکروب شناس وزیست شناس فرانسوی الاصل آمریکایی نیز به دنیا آمد.

وی کاشف “ریبونوکلئاز” و تعداد زیادی “آنتی‌بیوتیک” از باکتری‌های موجود در خاک و محقق در زمینه “کسب ایمنی” است.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل