خانه / اخبار آزمونهای تخصصی و فوق تخصصی / اسامي پذيرفته شدگان بیست و پنجمين دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بهمن ماه 1386 ( رشته بيماريهاي ريه )

اسامي پذيرفته شدگان بیست و پنجمين دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بهمن ماه 1386 ( رشته بيماريهاي ريه )

اسامي پذيرفته شدگان بیست و پنجمين دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بهمن ماه 1386

رشته بيماريهاي ريه

رشته
دانشگاه
نام پدر
شماره شناسنامه
نام
نام خانوادگي
بيماريهاي ريه علوم پزشكي شهيدبهشتي صالح 7435 مهرناز اسدي قراباغي
بيماريهاي ريه علوم پزشكي ايران محمدعلي 228 مريم حدادزاده شوشتري
بيماريهاي ريه علوم پزشكي تهران حسين 444 رضا دين پرست صالح
بيماريهاي ريه علوم پزشكي شيراز احمد 57321 ناهيد زارع زاده
بيماريهاي ريه علوم پزشكي شهيدبهشتي عليرضا 208 رامين سامي
بيماريهاي ريه علوم پزشكي شهيدبهشتي رستم 253 فروغ سلطاني نژاد
بيماريهاي ريه علوم پزشكي شهيدبهشتي جليل 688 محمد صامت
بيماريهاي ريه علوم پزشكي مشهد تقي 48 ليلا غفرانيها
بيماريهاي ريه علوم پزشكي شهيدبهشتي خالد 4039 فرزين غياثي
بيماريهاي ريه علوم پزشكي شهيدبهشتي احمد 462 عاطفه فخاريان
بيماريهاي ريه علوم پزشكي تبريز عزيز 603 مريم قاسم زاده
بيماريهاي ريه علوم پزشكي مشهد ابراهيم 5285 علي قزويني
بيماريهاي ريه علوم پزشكي تبريز غلامحسين 3627 حسن گوشه
بيماريهاي ريه علوم پزشكي تبريز پرويز 114 عليرضا محجوب
بيماريهاي ريه علوم پزشكي تهران ابراهيم 4318 الهام محمدحسيني
بيماريهاي ريه علوم پزشكي ايران عبدا000 445 اپتين معبودي
بيماريهاي ريه علوم پزشكي تبريز كاظم 508 ناصر مويدنيا
بيماريهاي ريه علوم پزشكي ايران ميرهادي 2258 ميرمحمد ميري


 

همچنین بررسی کنید

جدول زمان‌بندی برگزاری آزمون دوره‌های تكميلی تخصصي (فلوشيپ) را اعلام كرد

تجهيز بخش‌های آموزش دستياری با دستگاههای راديولوژی منوط به نظر دبيرخانه شورای آموزش پزشكی و تخصصی شد