خانه / اخبار سمينارها / در گردهماي علمي باروري و ناباروري :نقش دو ژن “Ror1 و Ror2 “در رشد جنين بررسي شد 20/8/84

در گردهماي علمي باروري و ناباروري :نقش دو ژن “Ror1 و Ror2 “در رشد جنين بررسي شد 20/8/84

در گردهماي علمي باروري و ناباروري

نقش دو ژن “Ror1 و Ror2 “در رشد جنين بررسي شد

در گردهماي علمي باروري و ناباروري كه اخيرا در پژوهشكده ابن سيناي جهاد دانشگاهي برگزار گرديد، عنوان شد كه ژنهاي Ror1 و Ror2 داراي نقش حياتي در رشد و نمود اندامهاي بدن، تنظيم، تكثير و مهاجرت سلولي، تمايز و به طور كلي ادامه حيات جنين در رحم مادر هستند.

به گزارش روابط عمومي پژوهشكده فناوري نوين علوم پزشكي جهاد دانشگاهي (ابن سينا) (مراكز تحقيقاتي بيوتكنولوژي توليد مثل، آنتي بادي، منوكلونال‌ و نانوفناوري زيستي)، دانشجوي كارشناسي ارشد سلولي ملكولي با بيان مطلب فوق اظهار داشت: رفتار سلول غالبا در ارتباط با سيگنالهاي شيميايي و محيطي خارج سلولي مي‌باشد. پروتئين‌هايي تحت عنوان گيرنده‌هاي سلولي همچون يك كانال، اطلاعات مربوط به فضاي خارجي سلولي را به داخل سلول منتقل مي‌نمايند.
مهيار استاد كرم‌پور افزود: يك دسته مهم از گيرنده‌هاي سطح سلولي، گيرنده‌هاي با فعاليت تيزوزين كينازي هستند مسير انتقال سيگنال از طريق گيرنده هاي تيروزين كيناز يكي از اولين و همترين مسيرهايي است كه در سطح بيولوژي شناسايي شده است و در سطح جانداران مختلف از جمله نماتودها، درزوفيلا، موش و انسان ديده شده است تاكنون بيش از 50 نوع گيرنده تيروزين كيناز شناسايي شده است كه متعلق به 18 خانواده مختلف مي‌باشند. اين گيرنده‌ها در پاسخ سلول به ليگاندهاي خارج سلولي، منجر به پاسخ‌هاي سلولي مانند رشد، نمو، تنظيم، تكثير سلولي تمايز، مهاجرت لولي و به طور كلي بقا و مرگ سلولها مي‌شوند.
وي تصريح كرد: Ror1 و Ror2 متعلق به گروهي از گيرنده‌هاي سلولي با فعاليت تيروزين كينازي تحت عنوان Orphan receptor‌ها مي‌باشند بررسي‌ها حاكي از آن است كه اين دو ژن در بافت‌هاي حاصل از هر سه لايه زاينده جنيني بيان مي‌گردند و به طور كلي بيان Ror1 و Ror2 در دوران جنيني و در حين رشد و نمو در بسياري از اندامهاي بدن قابل بررسي مي‌باشند.
كرم‌پور افزود: اين دو ژن در رشد و تمايز سيستم عصبي در دوران جنيني، داراي نقش بسيار مهم و حياتي مي‌باشند. همچنين بيان اين ژنها در دوران جنيني در قسمتهاي مختلف بدن مانند قلب و رگها اصلي بدن ريه‌ها، سيستم اورژينتال مانند كليه و مجراهاي ترشحي، روده باريك، معده، پانكراس، مزانشيم پوست، دنده‌ها و مهره‌ها نيز ديده مي‌شود بيان اين دو ژن در دوران جنيني به حدي اهميت دارد كه موشهاي هموزيگوت Ror1 و Ror2 كه 24ساعت پس از تولد خواهند مرد.
وي در پايان با اشاره بر نتايج حاصل از اين بررسي گفت: بيان نامناسب ژنهاي مهم و حياتي در مسير انتقال سيگنال مي‌تواند منجر به ايجاد بدخيمي گردد و از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه گيرنده‌هاي تيروزين كيناز در اغلب سلول‌هاي توموري داراي بيان دشدي هستند و با توجه به نقش گيرنده‌هاي تيروزين كيناز خانواده Ror در تكثير و رشد و نموي سلول‌هاي در دوران جنيني اين امكان وجود دارد كه اين دو ژن را بتوان به عنوان يك ماركر در برخي از بدخيمي‌ها در نظر گرفت.

همچنین بررسی کنید

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ 4 خرداد ماه 1391 برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ 10 و 11 خرداد …

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز ایران 14 تا 16 دی 1390 در تهران برگزار می شود

یازدهمین كنگره بین المللی انجمن پروتز با موضوع كیفیت درمان (Quality on top) با حضور …