هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران “هفتم” و “هشتم” خرداد ۱۳۸۷ در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.

هشتمین کنگره فیزیک پزشکی ایران “هفتم” و “هشتم” خرداد ۱۳۸۷ در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.

 به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، انجمن فیزیک پزشکی ایران (Iranian Association of Medical Physicists ) از اعضای انجمن درخواست کرد تا فعالانه در این کنگره شرکت نموده و چکیده مقالات خود را به صورت فارسی و انگلیسی (حداکثر ۳۰۰ کلمه) به آدرس الکترونیکی انجمن info@iamp.ir تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۶ ارسال نمایند.

آدرس این انجمن به شرح ذیر می باشد:

Address: Iranian Association of Medical Physicists, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. P.O. Box 13145-1368
Tel/ Fax: +98 21 82884532

E-Mail: info@iamp.ir

همچنین بررسی کنید

اولین همایش ملی روانشناسی تربیتی در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۳۹۱ برگزار می شود

اولین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی را درتاریخ ۱۰ و ۱۱ خرداد …

یازدهمین کنگره بین المللی انجمن پروتز ایران ۱۴ تا ۱۶ دی ۱۳۹۰ در تهران برگزار می شود

یازدهمین کنگره بین المللی انجمن پروتز با موضوع کیفیت درمان (Quality on top) با حضور …