خانه / اخبار آزمون دستیاری پزشکی / روند پيگيري تخلفات آزمون دستياري پزشكي 1382 : آيا درست است كه با قاضي اين پرونده برخورد شده است ? *** آيا درست است كه با كساني كه با مجلس همكاري كرده‌اند برخورد صورت گرفته است ؟ 20/8/84

روند پيگيري تخلفات آزمون دستياري پزشكي 1382 : آيا درست است كه با قاضي اين پرونده برخورد شده است ? *** آيا درست است كه با كساني كه با مجلس همكاري كرده‌اند برخورد صورت گرفته است ؟ 20/8/84

گزارش هيات تحقيق و تفحص از چگونگي برگزاري آزمون دستياري پزشكي به زودي در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد.
عليرضا زاكاني نماينده تهران و عضوهيات رييسه اين تحقيق وتفحص درجمع خبرنگاران افزود: مجلس باانجام اين تحقيق وتفحص ، موفق شد اين غده سرطاني را كه چندين سال در كشور وجود داشت و به آن يا توجه نمي‌شد و يا با زيركي از مسووليت آن شانه خالي مي‌كردند، شناسايي كرد.

نماينده تهران درمجلس اظهارداشت : شروع كار ما ‪ ۲۶‬خرداد‪ ۸۳‬بود كه از دكتر مسعود پزشكيان وزير وقت بهداشت در زمينه آزمون دستياري پزشكي سووال كرديم و وي سه بار به مجلس آمد.

زاكاني گفت : بارسوم كه آقاي پزشكيان به مجلس آمد منجر به تغيير دبيرخانه وزارت بهداشت و تعويض برخي معاونان شد.

وي افزود: اما ما همچنان تاكيد كرديم كه اصل تخلف موضوعيت دارد و بايد به آن رسيدگي شود و آنها نيز هيچ سندي به ما ارائه نكردند.

زاكاني گفت كه سرانجام تحقيق و تفحص از آزمون دستياري پزشكي در صحن علني مجلس مطرح و تصويب شد.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس اظهارداشت : حتي دريكي از جلسات ، يكي از مسوولان قضايي به من گفت دنبال چه مي‌گرديد چيزي از اين مساله به دست نمي آوريد.

وي تصريح كرد: ليكن ما از قرائن و شواهد به اين نتيجه رسيده بوديم كه تخلفي وجود دارد.

وي افزود: نگاه دستگاه قضايي اين بودكه اين مساله نادرست است، اما مشخص شد كه دراين آزمون تخلف صورت گرفته و تخلف نيز كم نبوده است.

خبرنگاري پرسيد: آيا درست است كه با قاضي اين پرونده برخورد شده است ، ضابطان قضايي تغيير كرده و نيز با كساني كه با مجلس همكاري كرده‌اند برخورد صورت گرفته است ؟
زاكاني پاسخ به اين سووالات را به قرائت گزارش تحقيق وتفحص درجلسه علني مجلس موكول كرد و گفت : آقاي حيدرپور (نماينده شهرضا و رييس هيات اين تحقيق و تفحص ) درحال تنظيم نهايي گزارش اين هيات است كه بزودي گزارش آن درمجلس قرائت خواهدشد.