۱۳ پاسخ اشتباه در کلید سوالات آزمون تخصصی دستیاری پزشکی تاریخ ۲/۱۲/۸۶

بعد از پایان امتحان بسیاری از همکاران که در آزمون شرکت کرده بودند از سوالات آزمون ابراز رضایت می نمودند ، اما با اعلام کلید سوالات از طرف دبیرخانه اعتراض همکاران به پاسخ نامه و نوع سوالات آزمون افزایش یافت و در بسیاری از موارد نیز حق با همکاران شرکت کننده در آزمون بود ، تعدادی از سوالات که با توجه به نظر مدرسین آموزشگاه های دستیاری دارای پاسخنامه غلط می باشد همراه با پاسخ صحیح پیشنهای در زیر اعلام می گردد . همکاران محترم اگر موارد دیگری را یافته اند همراه با پاسخ صحیح  و همچنین رفرانس  برای ما ارسال کنند . در سوالات زیر جوابهای وزارت بهداشت با رنگ آبی و جواب پیشنهادی با رنگ قرمز مشخص شده است.

****اطفال:

حرف زدن یک کودک سالم بطور کامل توسط افراد غریبه قابل فهم است. حداقل سن وی کدام است؟

الف) ۲۴ ماهه

ب) ۳۰ ماهه

ج) ۳۶ ماهه

د) ۴۰ ماهه

نلسون ۲۰۰۲ صفحه ۲۰ – جدول ۶-۱ – خط ۴

۲ گزینه ای است.

کودک ۴ ساله ای که دچار کلیه های دیسپلاستیک و سابقه هیپوناترمی های مکرر است، روزانه ۲ لیتر ادرار دارد. سدیم ادرار روزانه وی ۱۵۵ میلی اکی والان در لیتر می باشد. برای جبران سدیم از دست رفته از طریق ادرار، روزانه به چند گرم نمک (کلرور سدیم) نیاز دارد؟

الف) ۳

ب) ۶

ج) ۱۲

د) ۱۸

با استفاده از رفرانس قابل پاسنگویی نمی باشد.

**** زنان و زایمان:

خانم ۳۲ ساله دارای یک فرزند، با شکایت آنمی ناشی از منوراژی مراجعه نموده است. سونوگرافی میومهای بزرگ و متعدد اینترامورال گزارش کرده است. در صورت عدم پاسخ به درمان طبی کدامیک از روشهای جراحی را پیشنهاد می نمائید؟

الف) هیسترکتومی

ب) میومکتومی از طریق لاپاروسکوپ

ج) میومکتومی از طریق هیستروسکوپ

د) میومکتومی از طریق لاپاراتومی

دنفورث ۲۰۰۳ صفحه ۸۷۶ – پاراگراف ۴ – خط ۵

کلید اشتباه است

خانمی با حاملگی ۳۰ هفته و خروج مایع آمنیوتیک از ۶ ساعت قبل مراجعه نموده است. کلیه اقدامات زیر انجام می شود بجز؟

الف) تجویز آمپی سیلین و اریترومایسین

ب) پروفیلاکسی GBS

ج) اینداکشن جهت ختم حاملگی

د) تجویز کورتیکو استروئید

دنفورث ۲۰۰۳ صفحه ۱۹۹ – پاراگراف ۳ – جدول ۷-۱۱

کلید اشتباه است

**** بیماریهای عفونی:

در یک اپیدمی و با مناسب ترین آنتی بیوتیک در بچه ها کدام است؟

الف) آمپی سیلین

ب) کوتریموکسازول

ج) اریترومایسین

د) سفتریاکسون 

هاریسون ۲۰۰۵ صفحه ۹۱۲ – پاراگراف ۴ – خط ۱۶

بر اساس منبع ۲ جواب دارد

**** رادیولوژی:

در یک پسر بچه برجستگی هایی اطراف مفصل زانوی دو طرف به چشم می خورد. این برجستگیها از چند سال قبل ایجاد شده و رشد فزاینده ای داشته است. تشخیص اول شما چیست؟

الف) Osteogenesis imperfecta

ب) Diaphyseal aclasia

ج) Chondroblastoma

د) Osteoid-osteoma

آرمسترانگ ۲۰۰۴ صفحه ۳۳۲ – پاراگراف ۶ – خط ۱ – شکل ۴۲-۱۱

کلید استباه است

در مقایسه فاز پرفوزیون و ونتیلاسیون اسکن رادیونوکلئید ریه یک مرد ۵۰ ساله مشاهده می شود که وسعت اختلالات پرفوزیون بزرگتر از وسعت ونتیلاسیون است. محتمل ترین تشخیص کدام است؟

الف) آمبولی ریوی

ب) انفارکتوس ریوی

ج) پنومونی آسپیراسیون

د) ادم ریوی

آرمسترانگ ۲۰۰۴ صفحه ۱۸۹ – پاراگراف ۲ – خط ۵

بر اساس منبع ۲ جواب دارد

**** روانپزشکی:

خانم ۴۸ ساله ای با سابقه ۸ ماهه توهمات شنوایی آمرانه مکرر، به همراه هذیان گزند و آسیب و پخش افکار در ۴ هفته اخیر تحت درمان با تری فلوپرازین (اسکازینا) ۱۰ میلی گرم روزانه است. علائم وی همچنان ادامه دارد. در حال حاضر با ترمور، سفتی عضلانی، قامت خمیده، صورت بدون حالت و کندی حرکات نزد شما آمده است. اقدام اساسی شما چیست؟

الف) افزایش دوز دارو برای کنترل علائم منفی

ب) کاهش دوز دارو برای کنترل عارضه دارویی

ج) قطع داروی فعلی و شروع داروی هالوپریدول

د) آغاز داروی ضد پارکینسون

آکسفورد ۹۹ صفحه ۳۴۲ – پاراگراف ۴ – خط ۳

کلید اشتباه است

**** چشم پزشکی:

خانمی ۲۰ ساله از سه روز پیش دچار کاهش بینایی و حرکات دردناک چشم راست شده است. در سابقه بیمار یکبار حمله مشابه در همان چشم دو سال قبل داشته است. به علاوه سابقه دوبینی را یک سال قبل ذکر می کند، که تحت اقدامات تشخیصی و درمانی قرار گرفته بود. در معاینه ته چشم راست هیچ نکته غیر طبیعی دیده نشد. مردمک مارکوس گان چشم راست مثبت بود. اقدام تشخیصی بعدی چیست؟

الف) انجام MRI مغزی برای دیدن پلاک های MS

ب) انجام CT scan مغزی با کنتراست جهت رد تومورهای احتمالی مغزی

ج) گرفتن VEP

د) تنها پیگیری بیمار

ووگان ۲۰۰۴ صفحه ۲۶۳ – ستون ۲ – پاراگراف ۲

کلید اشتباه است

****گوش و حلق و بینی:

در بیمارانی که اتیت مدیای با افیوزن دارند کدام جمله زیر صحیح می باشد؟

الف) پرده گوش قرمز و برآمده است

ب) یک بیماری حاد است که در عرض یک هفته بهبود می یابد

ج) میکروب در ایجاد آن تاثیری ندارد

د) داروهای آنتی هیستامین و ضد میکروبی از درمانهای انتخابی است

Otolaryngology 2002 صفحه ۵۰۱ – پاراگراف ۷ – خط ۱

نیمی از گزینه د صحیح و نیمی غلط است (آنتی هیستامین غلط و ضد میکروبی درست است)

**** فارماکولوژی:

بیماری با حمله آنژین صدری مراجعه می کند. کدامیک از داروهای زیر در این بیمار بی اثر است؟

الف) پروپرانولول

ب) نیتروگلیسرین

ج) ایزوسورباید دی نیترات

د) نیفدیپین

فارموکولوژی کاتزونگ صفحه ۱۹۸ – جدول اثر دارو و صفحه ۱۹۹ – خط ۵

۲ گزینه ای است

****بیماریهای داخلی:

خانم ۳۰ ساله با سابقه دیابت از ۱۵ سال قبل جهت بررسی مشکلات کلیوی مراجعه نموده است. در بررسیهای انجام شده mmHg80-120= BP و Cr=0.8 mg/dl , W=72 kg می باشد. در نمونه ادرار صبحگاهی دفع آلبومین به میزان ۱۷ میلی گرم آلبومین بر گرم کراتینین است. بیمار در کدام مرحله از بیماری نارسائی مزمنم کلیه (CRD) قرار دارد؟

الف) Stage I

ب) Stage II

ج) Stage III

د) فقط در مرحله افزایش ریسک است

هاریسون ۲۰۰۵ صفحه ۱۶۵۰ – جدول ۱-۲۶۱

۲ گزینه ای است

مرد ۳۰ ساله ای با سابقه بیماری ایسکمیک قلبی و دو نوبت انفارکتوس قلبی در یک سال قبل و ۴ ماه قبل مراجعه کرده است. در معاینه فیزیکی ضایعات برجسته ای در اطراف تاندون آشیل دیده می شود. در چشم ها گزانتلاسما وجود دارد. تست های تیروئید، کبدی و کلیوی نرمال است؟

Mg/dl 180= تری گلیسیرید mg/dl 98= FBS

Mg/dl 30= HDL mg/dl 400= کلسترول توتال mg/dl 330= LDL

تمام داروهای زیر را می توان به ایشان تجویز کرد، بجز؟

الف) ترکیبات استاتین

ب) نیاسین

ج) رزین باند کننده صفراوی

د) اسید چرب امگا ۳

اسنشیال سیسیل ۲۰۰۴ صفحه ۵۶۸ – پاراگراف ۴ – خط ۱۵

۲ گزینه ای است

همچنین بررسی کنید

رئیس سازمان سنجش:اگر روزی مسئولین وزارت بهداشت علاقمند باشند که سازمان سنجش آزمون دستیاری را برگزار کند برگزار می کنیم

واکنش رئیس سازمان سنجش به وزیربهداشت/ علاقه‌ای به آزمون دستیاری نداریم رئیس سازمان سنجش به …

کلید اولیه سوالات آزمون دستیاری ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ ( سی و هفتمین دوره ) آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه آموزش پزشکی وزارت بهداشت

کلید اولیه سی و هفتمین دوره آزمون پذیرش دستیار پزشکی اعلام شده از طرف دبیرخانه …