آنتی دوت ( پادتن ) تعدادی از سموم و یا داروهایی که بیش از حد و در حد مسمومیت مصرف

آنتی دوت (  پادتن ) تعدادی از سموم و یا داروهایی که بیش از حد و در حد مسمومیت مصرف شده است :

نام سم و یا داروی در حد مسمومیت مصرف شده

آنتی دوت ( پادتن ) سم مصرف شده

استامینوفن

استیل سیستئین(NAC)

مهار کننده کولین استراز(مثل نئوستیگمین)

آتروپین

ضد افسردگی سه حلقه ای

بی کربنات سدیم

کینیدین

بی کربنات سدیم

آهن

دفروکسامین

گلیکوزید های قلبی(مثل دیگوکسین)

آنتی بادی FAB اختصاصی دیگوکسین(digiband)

کافئین یا تئوفیلین یا متوپروترنول

اسملول

متانول یا اتیلن گلیکول

اتانول

اتیلن گلیکول

فومپیزول

بنزودیازپین یا زولپیدم

فلومازنیل

بتابلوکر

گلوکاگون

سرب

EDTA

سرب یا طلا یا آرسنیک

دیمرکاپرول

سرب یا آرسنیک یا جیوه

سوکسیمر

سرب یا طلا یا آرسنیک یا مس

پنسیلامین

اپوئیدها

نالوکسان

منوکسید کربن

اکسیژن

ارگانوفسفره ها

پرالیدوکسیم

همچنین بررسی کنید

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری وسایل نیست

حمام، فضای مناسبی برای نگهداری بعضی وسایل شخصی مانند حوله، مسواک و لوازم آرایشی نیست، …

پاک کردن سرامیک حمام از قارچ و کپک

قبل از هر چیز باید بگوییم هنگام تمیز کردن حمام با مواد سفیدکننده و ضد …