اندیکاسیونهای بستری کودک ترومایی در ICU ، و اندیکاسیون جراحی در کودکان ترومایی:

اندیکاسیونهای بستری کودک در ICU ترومای اطفال:

 

۱- حداقل دو سیستم بدن دچار آسیب باشد.

۲- اگر یک سیستم آسیب دارد آن قدر وخیم باشد که نیازمند ICU باشد.

۳- حداقل دو استخوان دراز شکسته باشد.

۴- بیمار در شوک باشد و حداقل دو بار به تزریق خون نیاز داشته باشد.

۵- بیمار دچار شکستگی، آسیب احتمالی عروقی یا کمپارتمان داشته باشد.

۶- شکستگی ستون فقرات.

۷- آسیب احتمالی یا حتمی به نخاع.

۸- امکان پیوند مجدد عضو قطع شده باشد.

۹- ضربه مغزی بعلاوه یکی از موارد زیر:

– شکستگی یکی از استخوانهای صورت

– نشت CSF

– تغییر سطح هوشیاری

focal neurological deficit

– ضربه باز

– شکستگی فرورفته(بیش از ۵/۰ سانتیمتر)

– نیازمند مانیتور ICP

۱۰- نیازمند احتمالی ونتیلاتور.

نمره بندی تروما در کودکان:

اگر کمتر از ۸ بود باید به مرکز ترومای اطفال منتقل شود.

 

نمره

۱

راه هوایی

نرمال

قابل حفاظت

غیر قابل حفاظت

فشار خون سیستولیک یا نبض

۹۰< یا نبض قابل لمس در مچ

۹۰-۵۰ یا نبض قابل لمس در کشاله

۵۰> یا عدم لمس نبض

وضعیت CNS

بیدار

obtunded

کوما یا دسربره

وضعیت اسکلتی

نرمال

شکستگی بسته

شکستگی باز یا متعدد

جراحت

نرمال

جزئی

نافذ یا کلی

جثه

کیلو گرم ۲۰<

کیلوگرم ۲۰-۱۰

کیلوگرم ۱۰ >

 

ترتیب آسیب بلانت احشاء در ترومای اطفال: طحال، کبد، کلیه، معده، روده کوچک، کلون، پانکراس، احشای لگنی و عروق بزرگ.

 

اندیکاسیون جراحی در ترومای نافذ: علایم تحریک صفاق، هیپوولمی، هوای آزاد در عکس و پاراسنتز مثبت.

 

اندیکاسیون جراحی در ترومای بلانت : علایم حیاتی ناپایدار به رغم مایع درمانی کافی، علایم تحریک صفاق یا تغییر رنگ دیواره شکم همراه علایم کاهش حجم داخل عروقی.

 

اندیکاسیون اسپلنکتومی در ترومای طحال : ترومای همزمان به سر، جدا شدن کامل از عروق خونی  و علایم پریتونیت.

 

اندیکاسیون جراحی در ترومای کلیه : شوک مقاوم، افت هموگلوبین و انسداد ادراری به دلیل لخته.

 

پاراسنتز مثبت :

  ۱- بیش از ۱۰ سی سی خون واضح در آسپیراسیون خارج شود.

  ۲- مایع کدر یا خونی که از ورای آن نتوان خطوط روزنامه را خواند.

  ۳- خروج مایع از کاتتر ادراری یا لوله توراکس.

  ۴- بیش از ۵۰۰ عدد WBC یا بیش از ۱۰۰۰۰۰ عدد RBC در هر سی سی.

  ۵- آمیلاز بیش از ۱۷۵ واحد در سی سی.

  ۶- مدفوع آشکار یا باقیمانده غذایی.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …