خانه / اخبار مامایی / هر چه نوزاد زودتر به دنيا بيايد ميزان ناتواني او بيشتر است.

هر چه نوزاد زودتر به دنيا بيايد ميزان ناتواني او بيشتر است.

تازه‌ترين تحقيقات نشان مي‌دهد بيش از يك سوم از كودكاني كه قبل از هفت ماهگي به دنيا مي‌آيند دچار ناتواني هستند و هر چه نوزاد زودتر به دنيا بيايد ميزان ناتواني او بيشتر است.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از خبرگزاري فرانسه ،بيمارستانهاي مجهز و كاركنان پزشكي تعليم ديده در اقتصادهاي پيشرفته اين امكان را فراهم كرده است كه شمار بيشتري از كودكان با داشتن تولد زودرس زنده بمانند.

گروهي از محققان به سرپرستي پيرايوس آنسل و بتيس لاروك از موسسه ملي تحقيقات پزشكي و بهداشتي فرانسه سلامت ‪ ۱۸۱۷‬كودك پنج ساله فرانسوي را كه طي هفته‌هاي بيست و دوم تا سي و دوم بارداري به دنيا آمده بودند بررسي كردند.

آنها را با يك گروه شاهد شامل ‪ ۳۹۶‬كودك كه طي هفته‌هاي سي و نه تا چهلم بارداري متولد شده بودند مقايسه كردند. اين كودكان از نظر مهارتهاي ادراكي براساس شاخص ‪ MPC‬ارزيابي شدند.

آنها همچنين از نظر مشكلات بينايي يا شنوايي و توانايي راه رفتن با يا بدون يك درمان كمكي مورد توجه قرار گرفتند.

در بين كودكاني كه تولد بسيار زودرس داشتند پنج درصد دچار ناتواني شديد ‪ ،۹‬درصد دچار ناتواني متوسط و ‪ ۲۵‬درصد دچار ناتواني جزيي بودند. فلج مغزي در ‪ ۹‬درصد از اين كودكان تشخيص داده شد.

در گروه شاهد ناتواني شديد در ‪ ۳/۰‬درصد از كودكان ،ناتواني متوسط در سه درصد و ناتواني جزيي در هشت درصد از اين كودكان مشاهده شد. ‪ ۱۳‬تا ‪۲۱‬ درصد از كودكاني كه طي هفته‌هاي ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۸‬بارداري به دنيا آمده بودند عملكرد ادراكي آنها بر اساس شاخص ام پي سي ‪ ۷۰‬يا كمتر بود در حالي كه در گروه كودكان شاهد شاخص عملكرد ادراكي سه درصد از كودكان در اين حد بود.

ميانگين اين شاخص در اين گروه بيش از ‪ ۱۰۶‬بود.

منابع مراقبتهاي بهداشتي ويژه نظير متخصصان فيزيوتراپي ، گفتار درماني، عصب شناسي و مراكز مراقبتهاي روزانه مورد استفاده ‪ ۴۲‬درصد از كودكان پنج ساله‌اي كه طي هفته‌هاي ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۸‬بارداري متولد شده بودند و ‪ ۳۱‬درصد از كودكاني كه طي هفته‌اي ‪ ۲۹‬تا ‪ ۳۲‬بارداري متولد شده بودند قرار مي‌گرفت.

به طور مقايسه فقط ‪ ۱۶‬درصد از كودكاني كه در هفته‌هاي ‪ ۲۹‬تا ‪ ۴۰‬بارداري به دنيا آمده‌اند به اين كمكها نياز دارند.

اين آمارها نشان مي‌دهد مشكلات ادراكي و حركتي عصبي با كاهش طول دوران بارداري بيشتر مي‌شود. از اين رو پيشگيري از اين ناتواني‌ها از ابتدا و كشف راههاي بهتر درمان كودكاني كه دچار ناتواني هستند ضروري است.

اين نتايج سوالاتي را در مورد سلامت و تامين خدمات توان بخشي و هزينه اين خدمات براي خانواده‌ها و جامعه مطرح مي‌كند.

بين ‪ ۱/۱‬تا ‪ ۱/۶‬درصد نوزادان در اروپا قبل از هفته سي و سوم بارداري به دنيا مي‌آيند. در فرانسه با ‪ ۶۲‬ميليون نفر جمعيت ‪ ۱۰‬هزار نوزاد قبل از هفته سي و سوم بارداري متولد مي‌شوند.

مشروح اين تحقيق در مجله لانست منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

در باشگاه و استخر همیشه با دمپایی دوش بگیرید

قارچ و کپک‌های حمام و دستشویی در موارد شدید می‌تواند یک خطر بهداشتی محسوب شود …

غربالگری سندرم داون، نقایص لوله عصبی و تریزومی 18 در بارداری

با وجود این که اکثر نوزادان سالم به دنیا می آیند؛ اما حدود 3-2 درصد …