خانه / تاریخ پزشکی / ۱۹‬اسفند ( دهم مارس ) ، ‬در چنين روزي “ژان كروويليه” پاتولوژيست، آناتوميست و پزشك فرانسوي درگذشت.

۱۹‬اسفند ( دهم مارس ) ، ‬در چنين روزي “ژان كروويليه” پاتولوژيست، آناتوميست و پزشك فرانسوي درگذشت.

۱۹‬اسفند برابر با دهم مارس ‪ 2008‬است. ‪ 134‬سال پيش در چنين روزي “ژان كروويليه” پاتولوژيست، آناتوميست و پزشك فرانسوي درگذشت.

كرويليه كه بيشتر شهرت خود را مديون نقاشي‌هايي است كه از اجزاي بدن در كتاب‌هاي خود كشيده، نخستين فردي است كه “ام.اس ” و آتروفي پيش‌رونده عضلاني (كه گاهي آتروفي يا فلج كروويليه ناميده‌مي‌شود) را توصيف كرده‌است.

او براي نخستين بار آزمايش‌هايي با تزريق جيوه به داخل رگ‌ها انجام داد كه بعدها بر مبناي آنها”رودلف ويرشو”مفهوم آمبولي و انفاركتوس را در حيطه پاتولوژي وارد كرد.

آمبولي، لخته‌هاي خوني توده‌هايي هستندكه هنگام انعقاد خون تشكيل مي‌شوند چنين لخته‌هايي بسته به اينكه كجا قرار دارند و چگونه تشكيل مي‌شوند،نام‌هاي متفاوتي دارند.

لخته خوني كه در يك رگ خوني يا در قلب تشكيل مي‌شود و به نقطه ديگر بدن حركت نمي‌كند، ترومبوس ناميده مي‌شود . اگر لخته در رگ خوني يا قلب تشكيل شود، اما به بخش ديگر بدن حركت كند، آمبولوس ناميده مي‌شود.

لخته‌هاي خون با اتصال به ديواره رگ خوني و انسداد جريان خون به درون يا بيرون رگ مي‌تواند باعث عوارضي شود . چنين انسدادي مانع دريافت خون و اكسيژن به بافت‌هاي اطراف مي‌شود و در نتيجه مي‌تواند باعث آسيب دائمي يا مرگ اين بافت‌ها شود.

انفاركتوس يا حمله قلبي نيز عبارت است از مرگ سلول‌هاي عضلاني قلب در اثر كاهش يا توقف جريان خون سرخرگ‌هاي قلب. حمله قلبي غالبا در افراد بالاي ‪ ۴۰‬سال رخ مي‌دهد.

بسته شدن نسبي يا كامل سرخرگ‌هاي قلب توسط لخته خون، گرفتگي يا انقباض عروقي و يا اختلال شديد در ضرباهنگ قلب از علل حمله قلبي محسوب مي‌شود.

‪ ۳۷۹‬سال پيش در چنين روزي “مارچلو مالپيگي” پزشك و زيست شناس ايتاليايي نيز به دنيا آمد.

او روش‌هاي تجربي و آزمايشگاهي را در مطالعه موجودات زنده گسترش داد و دانش آناتومي ميكروسكوپيك را پايه‌گذاري كرد.

همچنین بررسی کنید

چارلز ديکنز” در رابطه با تغذيه ايتام در انگليس ( مانند اوليور تويست ) اغراق گويي کرده است

مروری بر تاريخچه علم ژنتيک و نقش گریگور مندل