میزان شناسایی بیماران روانی در جمعیت روستایی استان خراسان شمالی ‪ ۱۵/۸‬نفر در ‪ ۱۰۰‬هزار نفر و جمعیت شهری‪ ۸/۱‬نفر در هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: میزان شناسایی بیماران روانی شهرنشین در این استان از مناطق روستایی کمتر است.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از  ایرنا  ، دکتر نادر نیک‌پرست میزان بیماریابی روانی را در این استان در بین جمعیت روستایی ‪ ۱۵/۸‬نفر در ‪ ۱۰۰‬هزار نفر و شهری را ‪ ۸/۱‬نفر در هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر عنوان کرد.

وی علت اصلی این مساله را خودداری شهرنشینان از ابراز بیماریهای روانی برشمرد.

او با بیان اینکه ‪ ۸۸/۵‬درصد جمعیت استان زیر پوشش متخصصان بهداشت روان، روانپزشکان و روانشناسان هستند گفت: با این حال میزان شناسایی بیماران روانی این خطه امسال نسبت به آخرین آمار دو برابر افزایش دارد.

وی اضافه کرد: همچنین شناسایی بیماران روانی این استان سه درصد از میانگین کشوری کمتر است.

او میانگین بیماریابی روانی کشور را ‪ ۱۳‬نفر در هر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر و بیماریابی در خراسان شمالی را ‪ ۱۰/۸‬نفر در ‪ ۱۰۰‬هزار نفر بیان کرد.

وی با تاکید بر رشد بیماریابی در تک تک شهرستانهای استان در سال جاری گفت: پیشگیری از اعتیاد، کسب مهارت زندگی و گشایش بخش بستری روانی از راهکارهای مناسب شناسایی بیماران روانی استان است.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی، بیماریابی را نخستین سطح پیشگیری از بیماری روانی دانست و گفت: مهمتر از بیماریابی آموزش به خانواده‌ها است.

همچنین بررسی کنید

روش های خودمراقبتی برای کاهش «استرس» در پاندمی کرونا

به گفته یک روانشناس شیوع ویروس کرونا برای بسیاری از افراد با تجربه استرس همراه …

سقط جنین عمدی چه عارضه روانی دارد؟

وقوع هر گونه سقط جنین برای زنان چه به صورت عمدی و چه با تجویز …