خانه / اخبار دانشگاه ها / نخستين اطلس زمين شناسي پزشكي ایران ، با محوريت ارتباط بين پتانسيل هاي معدني كشور و بروز بيماري سرطان به چاپ رسيد.

نخستين اطلس زمين شناسي پزشكي ایران ، با محوريت ارتباط بين پتانسيل هاي معدني كشور و بروز بيماري سرطان به چاپ رسيد.

مجري طرح زمين شناسي پزشكي كشور در سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور گفت: نخستين اطلس زمين شناسي پزشكي با محوريت ارتباط بين پتانسيل هاي معدني كشور و بروز بيماري سرطان به چاپ رسيد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از  ایرنا  ، مهندس فرح رحماني افزود: اين اطلس براي نخستين بار در كشور به چاپ رسيده كه در ان به بررسي ارتباط بين بيماري‌ها با عناصر معدني پرداخته شده است.

وي اظهار داشت: اين اطلس در قالب تصاوير پزشكي از بيماري سرطان در اندام‌هاي مختلف بدن و توضيح كامل در خصوص عناصر و پراكندگي بيماري در سطح كشور، به بيان ارتباط بين عناصر وبيماري پرداخته است.

وي با بيان اينكه مقرر شده تا در آينده چنين اطلسي براي تمام بيماري هايي كه منشاء محيطي دارند تهيه شود گفت: در حال حاضر پيش نويس دو اطلس ديگر زمين شناسي و دامپزشكي و زمين شناسي و گياه پزشكي تهيه شده كه بعد از بررسي به چاپ خواهند رسيد.

مجري طرح زمين شناسي پزشكي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور تصريح كرد: بروز بسياري از بيماري‌ها با منشاء زمين شناسي در دنيا ثابت شده از اين رو كشف ارتباط سرطان با آلاينده‌هاي محيطي يك دوره توجيه پذير دارد و اين اطلس نگرش كلاني را به متخصصان مي‌دهد تا بتوانند چشم انداز جديدي از بروز بيماري‌ها داشته باشند.

رحماني گفت: اطلس زمين شناسي پزشكي با همكاري سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور و معاونت سلامت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به چاپ رسيده است.

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …