دانشمندان آمریکایی و فنلاندی ژنی را شناسایی کرده‌اند که در تنظیم جذب دی اکسید کربن در گیاهان نقش دارد.

دانشمندان آمریکایی و فنلاندی ژنی را شناسایی کرده‌اند که در تنظیم جذب دی اکسید کربن در گیاهان نقش دارد.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از  یونایتدپرس ، محققان دانشگاه هلسینکی و دانشگاه کالیفرنیا در سن دیه گو می‌گویند کشف ژن تنظیم‌کننده جذب دی اکسید کربن برای فتوسنتز و تبخیر آب، می‌تواند به ژنتیک شناسان کمک کند ابزار جدیدی برای تولید گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی ارائه کنند.

پروفسور یاکو کانگاس واری از محققان دانشگاه هلسینکی می‌گوید آنها مسیر آنیونی را شناسایی کرده‌اند که اهمیت بسزایی در تنظیم فعالیت روزنه‌ای در گیاهان دارند.

روزنه ها، منافذ بسیار کوچکی بر روی سطح برگ گیاهان هستند که گیاهان از طریق آنها دی اکسید کربن لازم برای فتوسنتز را جذب و رطوبت را به هوا آزاد می‌کنند.

این منافذ روزنه‌ای توسط سلولهای مدور محافظ ، احاطه شده‌اند و حاوی چندین نوع مسیر یونی هستند که باز و بسته شدن این سلولها را در زمانی که گیاه با استرسهایی مانند افزایش اوزون در هوا و یا خشکسالی مواجه می‌شود، کنترل می‌کنند.

این پژوهشگران با ایجاد جهشی در آرابیدوپسیس تالیانا ‪Arabidopsis talaiana‬ , یک مسیر آنیونی را شناسایی کردند.

آنها در این مطالعه دریافتند این گیاه جهش یافته برخلاف گیاه سالم، در واکنش به اوزون بالا و یا غلظت دی اکسید کربن در هوا منافذ روزنه‌ای خود را نبست.

گروهی از محققان دانشگاه کالیفرنیا در سان دیه گو با استفاده از اندازه گیری‌های الکتروفیزولوژیکی نشان دادند که این ژن شناسایی شده مسیر آنیونی را به رمز در می‌آورد که در تنظیم فعالیت‌های روزنه‌ای نقش دارد.

کارشناسان معتقدند مطالعه آنها می‌تواند به ارائه اقداماتی برای رشد محصولات مقاوم در مناطق خشک کمک کند.

همچنین بررسی کنید

نقشه ژنتیکی انسان به درمان مرگبارترین سرطان ها نیز کمک خواهد کرد

امسال شستمین سالگرد کشف دی ان ای و دهمین سالگرد تهیه نقشه ژنتیکی انسان است. …

ژن درمانی می تواند بینایی را در اکثر موارد نابینایی های ژنتیکی بازگرداند

محققان علوم پزشکی در دانشگاه کالیفرنیا می گویند موفق به ابداع یک روش جدید ژن …