خانه / اخبار علوم پايه / دانشمندان به ژن واحدي دست يافته‌اند كه مي‌تواند به داوران و ارزيابي كنندگان در تشخيص اين نكته كمك كند كه چه كسي در طاقت آزمائي‌ها و فعاليتهايي كه به تحمل فشار و سختي زياد نياز دارد، بر ديگران برتري پيدا خواهد كرد.22/8/84

دانشمندان به ژن واحدي دست يافته‌اند كه مي‌تواند به داوران و ارزيابي كنندگان در تشخيص اين نكته كمك كند كه چه كسي در طاقت آزمائي‌ها و فعاليتهايي كه به تحمل فشار و سختي زياد نياز دارد، بر ديگران برتري پيدا خواهد كرد.22/8/84

ژني كه برنده مسابقه را از قبل نشان مي دهد، كشف شد‪۸۴/۰۸/22‬

دانشمندان به ژن واحدي دست يافته‌اند كه مي‌تواند به داوران و ارزيابي كنندگان در تشخيص اين نكته كمك كند كه چه كسي در طاقت آزمائي‌ها و فعاليتهايي كه به تحمل فشار و سختي زياد نياز دارد، بر ديگران برتري پيدا خواهد كرد.

ژن تازه كشف شده “ئي.پي.آ.اس ‪”۱‬ ‪ EPAS1‬نام دارد و رمزكننده يك عامل نگارش ژنتيكي است كه در محيط با اكسيژن اندك فعال مي‌شود.

محققان دانشگاه سيدني در استراليا با مقايسه ‪ ۴۹۲‬قهرمان در رشته‌هاي ورزشي كه به استقامت و تحمل و طاقت زياد نياز دارد، دريافتند كه ژن ئي‌پي‌آ- اس‪ ۱‬در شناگران و دوندگان مسافتهاي متوسط بيشتر از ديگران يافت مي‌شود.

اين ورزشكاران نياز دارند يك مدت زماني كه چند دقيقه به طول مي‌انجامد از حداكثر توان خود بهره گيرند.

در اين تحقيق همچنين ژن ديگري يافت شد كه در بدن ورزشكاراني كه در ورزشهاي سه گانه المپيك يعني شنا و دوچرخه سواري و دو استقامت سرآمد بودند موجود بود.

قهرمانان در اين نوع ورزشها نياز دارند كه انرژي خود را در يك دوره طولاني حفظ كنند.

به گفته رانلد ترنت رئيس گروه محققان دانشگاه سيدني در اين دو ژن احتمالا نحوه فعال‌ سازي بدن براي دو نوع مختلف مصرف انرژي با يكديگر تفاوت دارند.

در نوع اول مصرف انرژي كه سوخت و سوز آنروبيك ‪metabolism anaerobic‬ ناميده مي‌شود، انرژي به شكل فشرده در يك دوره كوتاه مصرف مي‌شود در حاليكه در نوع دوم كه سوخت و سوز آئروبيك ‪ aerobic‬نام دارد ، انرژي در يك دوره طولاني سوخت و ساز مي‌شود.‬

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …