دانشمندان به ژن واحدی دست یافته‌اند که می‌تواند به داوران و ارزیابی کنندگان در تشخیص این نکته کمک کند که چه کسی در طاقت آزمائی‌ها و فعالیتهایی که به تحمل فشار و سختی زیاد نیاز دارد، بر دیگران برتری پیدا خواهد کرد.۲۲/۸/۸۴

ژنی که برنده مسابقه را از قبل نشان می دهد، کشف شد‪۸۴/۰۸/۲۲‬

دانشمندان به ژن واحدی دست یافته‌اند که می‌تواند به داوران و ارزیابی کنندگان در تشخیص این نکته کمک کند که چه کسی در طاقت آزمائی‌ها و فعالیتهایی که به تحمل فشار و سختی زیاد نیاز دارد، بر دیگران برتری پیدا خواهد کرد.

ژن تازه کشف شده “ئی.پی.آ.اس ‪”۱‬ ‪ EPAS1‬نام دارد و رمزکننده یک عامل نگارش ژنتیکی است که در محیط با اکسیژن اندک فعال می‌شود.

محققان دانشگاه سیدنی در استرالیا با مقایسه ‪ ۴۹۲‬قهرمان در رشته‌های ورزشی که به استقامت و تحمل و طاقت زیاد نیاز دارد، دریافتند که ژن ئی‌پی‌آ- اس‪ ۱‬در شناگران و دوندگان مسافتهای متوسط بیشتر از دیگران یافت می‌شود.

این ورزشکاران نیاز دارند یک مدت زمانی که چند دقیقه به طول می‌انجامد از حداکثر توان خود بهره گیرند.

در این تحقیق همچنین ژن دیگری یافت شد که در بدن ورزشکارانی که در ورزشهای سه گانه المپیک یعنی شنا و دوچرخه سواری و دو استقامت سرآمد بودند موجود بود.

قهرمانان در این نوع ورزشها نیاز دارند که انرژی خود را در یک دوره طولانی حفظ کنند.

به گفته رانلد ترنت رئیس گروه محققان دانشگاه سیدنی در این دو ژن احتمالا نحوه فعال‌ سازی بدن برای دو نوع مختلف مصرف انرژی با یکدیگر تفاوت دارند.

در نوع اول مصرف انرژی که سوخت و سوز آنروبیک ‪metabolism anaerobic‬ نامیده می‌شود، انرژی به شکل فشرده در یک دوره کوتاه مصرف می‌شود در حالیکه در نوع دوم که سوخت و سوز آئروبیک ‪ aerobic‬نام دارد ، انرژی در یک دوره طولانی سوخت و ساز می‌شود.‬

همچنین بررسی کنید

زگیل تناسلی چیست؟

زگیل‌ها، زائده‌های پوستی غیر سرطانی‌ای هستند که به علت یک عفونت ویروسی بر روی سطح …

بروسلوز

بروسلوز از بیماری هایعفونی واگیرداری است که به لحاظ مشترک بودن بین انسان و دام، …