دوم فروردین ( ‪ ۲۲‬مارس ) ، ‬در چنین روزی برای نخستین بار، حق امتیاز انحصاری لیزر به‌نام “چارلز تونز” و “آرتور شووالر” فیزیکدانان آمریکایی ثبت شد.

دوم فروردین برابر با ‪ ۲۲‬مارس ‪ ۲۰۰۸‬است. ‪ ۴۸‬سال پیش در چنین روزی، برای نخستین بار، حق امتیاز انحصاری لیزر به‌نام “چارلز تونز” و “آرتور شووالر” فیزیکدانان آمریکایی ثبت شد.

کلمه لیزر(‪ (LASER‬از حروف ابتدای عبارت “تقویت نور بوسیله گسیل القایی تابش” (‪ (Light Amplification By Stimulated Emission of Radiation‬در لاتین ساخته شده است که معمولا در طول موجهای مادون قرمز نزدیک، مرئی و ماورای بنفش طیف الکترومغناطیس است.

همچنین ‪ ۲۱۹‬سال پیش در چنین روزی، “پیر ژوزف پلتیه” شیمیدان فرانسوی که برای تحقیقات روی ریشه‌های گیاهان و نتایج آن در زمینه آلکالوئیدها در پزشکی معروف است، چشم به جهان گشود.

او و همکارانش در سال ‪ ۱۸۱۷‬توانستند کلروفیل را جدا و استریکنین را نیز کشف کنند.

همچنین بررسی کنید

چارلز دیکنز” در رابطه با تغذیه ایتام در انگلیس ( مانند اولیور تویست ) اغراق گویی کرده است

مروری بر تاریخچه علم ژنتیک و نقش گریگور مندل