خانه / اخبار دانشگاه ها / نزديك به ۱۵ هزار نفر از پزشكان عمومي ( براي گذراندن زندگي ) به مشاغل غيرمربوط با تحصيلات خود روي آورده اند.

نزديك به ۱۵ هزار نفر از پزشكان عمومي ( براي گذراندن زندگي ) به مشاغل غيرمربوط با تحصيلات خود روي آورده اند.

جايگاه پزشكان عمومي در نظام سلامت روشن و مشخص نيست
نزديك به ۱۵ هزار نفر از پزشكان عمومي بعد از سال ها تحمل رنچ و مشقت جايگاه خود را در نظام سلامت نيافته اند و براي گذراندن زندگي به مشاغل غيرمربوط با تحصيلات خود روي آورده اند.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز  ، دكتر هويدا ،معاون رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي در گفتگو با خبرنگاران گفت: يكي از مشكلات مهم ما در صنف پزشكان عمومي حقوق هاي ناچير اين قشر در بخش هاي دولتي و خصوصي است و پائين بودن سرانه درمان نيز از ديگر مشكلات اين پزشكان است.
وي افزود: تا زماني كه سرانه درمان به طور كامل اصلاح نشود همچنان با مشكلاتي مواجه خواهيم بود.
هويدا تصريح كرد: فشارهاي قانوني از جمله فشارهاي نظارت بر درمان و سازمان هاي يبمه گر بيشتر از اتمام گروه هاي جامعه پزشكي به اين قشر وارد مي شود.
ارتقاي سطح علمي پزشكان عمومي از مهمترني اهداف است
هويدا با اشاره به اينكه يكي از بزرگترين اهداف انجمن پزشكان عمومي ارتقاي سطح علمي جامعه پزشكان عمومي و انجمن هاي علمي است، گفت: هماهنگي و همكاري لازم از سوي دفاتر آموزش مداوم در شهرستان ها در زمينه بازاموزي و برنامه هاي آموزشي صورت نمي گيرد.
وي ادامه داد: اولين مشكل ما در بحث اموزش مربوط به انجمن هاي علمي و يا همكاري نكردن آنها با پزشكان عمومي و نيز همكاري نكردن دفاتر آموزش مداوم دانشگاه ها با انجمن ها از جلمه انجمن پزشكان عمومي است.
سازمان رفاهي و اجتماعي سازمان نظام پزشكي تصريح كرد: آينده نظام سلامت حول محور پزشك خانواده خواهد بود و توانمند كردن پزشكان عمومي بايد هدف عمده باشد بنابراين بهتر است به جاي اينكه پزشكان عمومي را به گرفتن تخصص تشويق كنيم بر لزوم گذراندن واحدهاي خاص ، رفع كمبودهاي آموزشي انها و ارائه آموزش هاي خاص در زمينه پزشكي خانواده تاكيد داشته باشيم.
وي يادآور شد: طرح پزشك خانواده در صورت خوب اجرا شدن و برطرف شدن نواقص و اشكالات موجود در آن مي تواند در ارتقاي سطح سلامت جامعه موثر بوده و مشكلات پزشكان عمومي را تا حدودي برطرف كند

همچنین بررسی کنید

دانشگاه معتبرعلوم پزشكی ايران با بیش از سی سال سابقه فعالیت ، با حكم وزير بهداشت منحل شد

با حكم وزير بهداشت واحدهاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي دانشگاه علوم پزشكي ايران به دانشگاه …

سرپرستار اورژانس بيمارستان خرم آباد مورد سوءقصد قرار گرفت

در چهارمين حمله به پرستاران در طول ماه هاي اخير اين بار سرپرستار و رئيس …