وزارت بهداشت ایران ، به دنبال تدوین سند ملی ارتقا سلامت گروه‌های سنی است.

طراحی و انتشار بسته خدمت تیم سلامت بر اساس گروه‌های سنی
مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت از طراحی و انتشار بسته خدمت تیم سلامت بر اساس گروه‌های سنی خبر داد و گفت: به دنبال تدوین سند ملی ارتقا سلامت گروه‌های سنی هم هستیم.

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از ایسنا، دکتر محمد امیر امیرخانی با بیان این که نیازمند معماری نوینی در سیستم سلامت برای دستیابی به اهداف هستیم، گفت: هر گروهی باید با بسته خدمت ویژه آن گروه سنی حمایت شود.

وی به وجود پنج هزار مرکز بهداشت و درمان، یکهزار و ۵۰۰ پایگاه و ۱۷ هزار خانه بهداشت اشاره کرد و افزود: چشم انداز این دفتر جامعه سالم مبتنی بر اسناد بالادستی با در نظر گرفتن برنامه پنج ساله توسعه، اهداف NGO و سند چشم انداز ۲۰ ساله است.

دکتر امیرخانی، رسالت این دفتر را حفظ و ارتقای سلامت خانواده مبتنی بر گروه‌های مختلف سنی در کشور عنوان کرد و افزود: هم اکنون برنامه‌های سلامت کشور با تعریف بسته خدمات سلامت ویژه گروه‌های سنی مختلف در حال تقویت است.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت از اجرای برنامه پزشک خانواده به عنوان انقلاب دوم یاد کرد و یادآور شد: هدف از اجرای این برنامه‌ها شکل گیری درست تیم سلامت در کشور است.

دکتر امیرخانی با بیان این که بدون شک با خدمات عمودی امکان شکل گیری مفهوم واقعی تیم سلامت وجود ندارد، گفت: در این راستا باید دید سلامت نگر تقویت شود.

وی به طراحی و مدیریت ۷۰ درصد از بسته خدمت پزشک خانواده توسط پنج هزار و ۵۰۰ پزشک و چهار هزار و ۵۰۰ ماما در تیم سلامت اشاره کرد و افزود: با اجرای برنامه پزشک خانواده، ظرفیت ارایه خدمات این بخش تقویت و شاخص‌های ذیربط روند رو به رشدی یافت.

مدیر کل دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت افزود: روند کاهش باروری کلی در ایران، مرگ و میر مادران، تغییر منفی درصد زایمان توسط افراد دوره دیده از نتایج اجرای برنامه‌های کشور است.

دکتر امیر خانی گفت: با توجه به ایجاد نیازهای جدید، توسعه تعریف سلامت و افزایش انتظارات ناگزیر از طراحی و ادغام مداخلات جدید در نظام سلامت هستیم.

وی در پایان یادآور شد: تورم جمعیت و ادغام برنامه‌های جدید از یک سو و عدم افزایش ظرفیت از سوی دیگر به شدت سبب کندی و تحت الشعاع قرار گرفتن خدمات با سابقه و اصلی سیستم به ویژه برنامه مادران و کودکان شده است

همچنین بررسی کنید

مدیرمرکز توسعه شبکه وزارت بهداشت ایران ، از ثبت نام پزشکان و اعضای تیم سلامت برنامه پزشک خانواده در سه استان کشور خبرداد

آغاز ثبت نام از پزشکان و اعضای تیم سلامت از ۱۵ مهرماه دکتر محمد شریعتی، …

پزشک عمومی مورد نیاز برای برنامه پزشک خانواده به تفکیک شهرستان و مرکز بهداشتی درمانی استان آذربایجان شرقی در خرداد ماه ۸۹

اعلام نیازهای واحدهای تابعه به پزشک عمومی ( خانواده ) به تفکیک شهرستان و مرکز …