خانه / اخبار ژنتیک / افزايش توليد آنزيم تنظيم‌كننده فشار خون در موشها، مي‌تواند توانايي سيستم ايمني اين حيوانات را براي كنترل رشد تورمورها افزايش دهد.

افزايش توليد آنزيم تنظيم‌كننده فشار خون در موشها، مي‌تواند توانايي سيستم ايمني اين حيوانات را براي كنترل رشد تورمورها افزايش دهد.

دانشمندان اعلام كردند افزايش توليد آنزيم تنظيم‌كننده فشار خون در موشها، مي‌تواند توانايي سيستم ايمني اين حيوانات را براي كنترل رشد تورمورها افزايش دهد.
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز به نقل از فيزورگ، وقتي دانشمندان دانشكده پزشكي اموري موشها را به گونه اي اصلاح ژنتيكي كردند كه آنزيم تبديل‌كننده آنژيوتنسين درگلبولهاي سفيد خون موسوم به ماكروفاژ را بيشتر توليد كنند، اين موشها توانستند رشد تومورهاي تزريق شده را بطور موثرتري محدود كنند.

اين آنزيم از طريق اصلاح ذرات كوچك پروتئيني كه از تومورها نشات مي‌گيرد، عمل مي‌كند و به سيستم ايمني اجازه مي‌دهد تا تورمورها را شناسايي كنند و واكنش موثرتري به آن نشان دهند.

دكتركنت برنشتين مجري اين طرح و استاد آسيب شناسي و پزشكي آزمايشگاهي دانشگاه اموري مي‌گويد يافته اين گروه تحقيقاتي راهبردي را براي تقويت عملكرد سيستم ايمني در انسان پيشنهاد مي‌كند.

وي افزود تصورمان بر آن است كه شيوه تحريك واكنش‌هاي ايمني را با اصلاح فرايند اجراكننده آنتي ژن، كشف كرده‌ايم .

احتمالا پزشكان در درمانگاه‌ها مي‌توانند توانايي يك بيمار سرطاني را براي مقابله با تومور با برداشتن سلولهاي سفيد خون وي، افزايش توليد آنتي ژن تبديل‌كننده آنزيم و القاي دوباره آنها افزايش دهند.

اجراي آنتي ژن به اين فرايند اشاره دارد كه چگونه پروتئين‌هاي بدن دائما بازيافت و به ذرات كوچكي به نام پپتيدها كه بر روي سطح سلول قرار مي گيرند، تبديل مي‌شوند.

در حالي كه سيستم ايمني بطور كلي پپتيدهاي پروتئينهاي بدن را ناديده مي گيرد ، اما مي‌تواند به پپتيدهاي پروتئينهاي مهاجمان واكنش نشان دهد.

آنزيم تبديل‌كننده آنژيوتنسين ‪ ACE‬نقش مهمي را در كنترل فشار خون ايفا مي كند و هدف داروهاي رايج است. اين هورمون آنژيوتنسين كه يك پپتيد است رگهاي خوني را منقبض مي‌كند، درك مغز را از تشنگي افزايش مي‌دهد و بطور غيرمستقيم موجب حفظ سديم توسط كليه مي‌شود از اين رو كاهش توليد آن مي تواند فشار خون را كاهش دهد.

از نظر شيميايي ‪ ACE‬با برداشتن اسيد آمينه (واحدهاي سازنده پروتئين ها ) از انتهاي يك پروتئين بزرگ عمل
مي كند .

در بدن ‪ ACE‬با برداشتن دو اسيد آمينه يك شكل غير فعال آنژيوتنسين را به شكل فعال آن تبديل مي‌كند.اما آنژيوتنسين تنها هدف ‪ ACE‬نيست.

برنشتين در تحقيقات پيشين دريافته بود كه افزايش فعاليت آن نيز روندهايي مانند تكثير و توليد گلبول‌هاي قرمز خون را در مغز استخوان تحت تاثير قرار مي‌دهد.

پژوهشگران براي بررسي نقش ‪ ACE‬در سيستم ايمني، موشهايي توليد كردند كه در ژن ‪ ACE‬يك تغيير ژنتيكي داشتند كه فقط در ماكروفاژها فعال مي‌شود.

ماكروفاژها وجود پپتيدها بر روي سطح خود را به گلبولهاي سفيد خون موسوم به سلول ‪ T‬نشان مي‌دهند و از اين رو سلولهاي ‪ T‬براي تكثير ترغيب مي‌شوند . سلولهاي ‪ T‬نيز سلول‌هاي مبتلا به ويروس را از بين مي‌برند . همچنين مي توانند بسته به شرايط موجود، سلولهاي سرطاني را نيز از بين ببرند.

پژوهشگران نشان دادند ‪ ACE‬توانايي سلول را براي نشان دادن برخي پپتيدهاي مهاجم و ترغيب چندين برابري سلولهاي ‪ T‬براي مبارزه با آنها را دارد.

نتايج اين تحقيقات در نشريه شيمي زيست شناسي منتشر شده است.

همچنین بررسی کنید

خبر خوش، شیر مادران مبتلا به کرونا، ویروس را خنثی می‌کند

نتایج بررسی‌ها نشان ‌می‌دهد، شیر مادر مبتلا به کرونا نه تنها ویروس را به نوزاد …

تاثیر کافئین بر تغییر مغز جنین

محققان در این مطالعه، هزاران اسکن مغزی کودکان ۹ و ۱۰ ساله را بررسی کردند …